Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Lập trình tính toán giữa các phân số trên C++. Giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  15

  Smile Lập trình tính toán giữa các phân số trên C++. Giúp mình sửa lỗi?

  Mình code một bài về tính toán và rút gón phân số. Đây là code cùa mình:

  PHP Code:
  // Chuong trinh: Tinh toan giua cac phan so s = a + b
  // Lap trinh theo huong doi tuong C++

  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  #include <string.h>
  class phanso
  {
      private:
        
  int tu,mau;
      public:
        
  void nhap();
        
  void in();
        
  void rutgon();
        
  int uscln(int a,int b);
        
  int kttu();
        
  int ktmau();
        
  friend  phanso operator+(phanso xphanso y);
        
  friend  phanso operator-(phanso xphanso y);
        
  friend  phanso operator*(phanso xphanso y);
        
  friend  phanso operator/(phanso xphanso y);
  };
  int main()
  {
      
  phanso a,b,c;
      
  a.nhap();
          
  b.nhap();
       
  //c = a*b;
       
  a-b
       
  c.rutgon();
      
  c.in();
  }
  void phanso::nhap()
  {
      
  char ps[50];
      
  int    stop 0;
      while(
  stop == 0)
      {
      
  char ts[25]="",ms[25]="";    
      
  cout<<"Moi ban nhap gia tri cua phan so: ";
      
  cin>>ps;
      
  cin.ignore();
      
  int i=0;
      while(
  ps[i]!='/'&& strlen(ps))
        {
          
  ts[i]=ps[i];
           
  i+=1;
          }
      
  int j=0;
      while( 
  strlen(ps))
          {
          
  i+=1;
          
  ms[j]=ps[i];
          
  j+=1;
        } 
      for (
  0strlen(ts); i++)
      if (
  ts[i] != '-' && (ts[i] < '0' || ts[i] > '9'))    // kiem tra cac ky tu cua xau chua tu so co phai la chu so ko
      
  {
        
  stop 0;
        
  cout<<"Ban can nhap lai phan so :"<<endl;
        break;
      }
      else 
  stop 1;
      
  tu  atoi(ts);
      for (
  0strlen(ts); i++)
      if (
  ms[i] != '-' && (ms[i] < '0' || ms[i] > '9'))    // kiem tra cac ky tu cua xau chua tu so co phai la chu so ko
      
  {
        
  stop 0;
        
  cout<<"Ban can nhap lai phan so :"<<endl;
        break;
      }  
      else 
  stop 1;
      
  mau atoi(ms);
      }
  }
  void phanso::in()
  {
      
  cout<<"Ket qua bang: "<<tu<<"/"<<mau;    
  }
  void phanso::rutgon()
  {
      
  int tg;
      
  tg=uscln(tu,mau);
      
  tu/=tg;
      
  mau/=tg;
  }
  int phanso::uscln(int a,int b)
  {
     
  a=abs(a); 
     
  b=abs(b);
     while(
  a!=b)
     if(
  a>ba=a-b
     else 
  b=b-a;
     return 
  a;
  }
  phanso operator+(phanso xphanso y)
  {
      
  phanso z;
      
  z.tu  x.tu*y.mau y.tu*x.mau;
      
  z.mau x.mau*y.mau;
      return 
  z;
  }
  phanso operator-(phanso xphanso y)
  {
       
  phanso z;
      
  z.tu  x.tu*y.mau y.tu*x.mau;
      
  z.mau x.mau*y.mau;
      return 
  z;
  }
  phanso operator/(phanso xphanso y)
  {
       
  phanso z;
      
  z.tu  x.tu*y.mau;
      
  z.mau x.mau*y.tu;
      return 
  z;
  }
  phanso operator*(phanso xphanso y)
  {
      
  phanso z;
      
  z.tu  x.tu*y.tu;
      
  z.mau x.mau*y.mau;
      return 
  z;

  Mình test đi test lại bài mình mà vẫn ko hiểu vì sao khi nhập giá trị :
  ví dụ:
  a = 4/5 và b = 4/5 => c = 0 ? Tức là cứ nhập bất cứ giá trị nào của a và b làm cho biểu thức c = a + b = 0. Thì chương trình dừng lại và ko chạy ? Hix ai biết chỉ dùm mình với !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  my home ^^
  Bài viết
  61

  Mình cũg ko rành về cách vik của bạn nên đành post đoạn code của mình để bạn tham khảo vậy.
  Code:
  #include<iostream>
  #include<iomanip>
  #include<math.h>
  #include<conio.h>
  
  using namespace std;
  
  struct PS
  {
  	int a,b;
  };
  void Nhap(PS &p)
  {
  	while(1)
  	{
  		cout<<"_Nhap tu so : ";
  		cin>>p.a;
  		cout<<"_Nhap mau so : ";
  		cin>>p.b;
  		if(p.b!=0)
  			break;
  		else
  			cout<<"\nNhap mau so khac 0!!!!!!! ";
  		cout<<endl<<endl;
  	}
  
  }
  
  void Xuat(PS p)
  {
  	if(p.b==1)
  		cout<<p.a;
  	else
  		cout<<p.a<<" / "<<p.b;
  }
  
  int UCLN(int a, int b)
  {
  	 a = abs(a) ;
  	 b = abs(b) ;
  	int r=1;
  	while(r)
  	{
  		r=a%b;
  		a=b;
  		b=r;
  	}
  	return a;
  }
  
  PS RutGon(PS p)
  {
  	PS q;
  	q.a=p.a/UCLN(p.a,p.b);
  	q.b=p.b/UCLN(p.a,p.b);
  	if((q.b < 0 && q.a< 0) || (q.b < 0 && q.a >0))
  	{
  		q.a = q.a * (-1) ;
  		q.b = q.b*(-1) ;
  	}
  	return q;
  }
  
  PS Tong(PS p, PS q)
  {
  	PS z;
  	z.a=p.a*q.b+q.a*p.b;
  	z.b=p.b*q.b;
  	return(RutGon(z));
  }
  
  PS Hieu(PS p, PS q)
  {
  	PS z;
  	z.a=p.a*q.b-q.a*p.b;
  	z.b=p.b*q.b;
  	return(RutGon(z));
  }
  
  PS Tich(PS p, PS q)
  {
  	PS z;
  	z.a=p.a*q.a;
  	z.b=p.b*q.b;
  	return(RutGon(z));
  }
  
  PS Thuong(PS p, PS q)
  {
  	PS z;
  	z.a=p.a*q.b;
  	z.b=p.b*q.a;
  	return(RutGon(z));
  }
  M|R.S!!!!!!!!!!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  15

  Bạn ơi - cách của bạn là nhập tử riêng, mẫu riêng. Còn cách của mình là nhập xâu ký tự :
  Ví dụ nhập thẳng vào 2/3 => tử =2 và mẫu = 3.
  Mọi người test hộ mình cái lỗi trên cái. Thanks

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  cùng một lớp sao lại dùng friend nhỉ :-?
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  homeless
  Bài viết
  15

  Thấy nó lặp vô tận ngay chổ tìm USCLN,với a=0,b=b-a thì b sẽ không đổi.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  15

  Mặc định Lập trình tính toán giữa các phân số trên C++. Giúp mình sửa lỗi?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Xcross87 Xem bài viết
  Cùng một lớp sao lại dùng friend nhỉ :-?
  Hix Mình thấy dùng hàm friend dễ dùng hơn ??
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi trunkthai Xem bài viết
  Thấy nó lặp vô tận ngay chổ tìm USCLN,với a=0,b=b-a thì b sẽ không đổi.
  Thanh bạn trunkthai nhá !
  Tiện cho mình hỏi, tại sao bài của mình Tử số khi nhập, chỉ nhập được số có một chữ số thôi nhỉ hix (0-9). Nhập hai chứ số nó bắt nhập lại, còn với Mẫu số thì nhập thoải mái ??

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Nơi ở
  homeless
  Bài viết
  15

  PHP Code:
      for (0strlen(ts); i++)
      if (
  ms[i] != '-' && (ms[i] < '0' || ms[i] > '9'))    // kiem tra cac ky tu cua xau chua tu so co phai la chu so ko
      
  {
        
  stop 0;
        
  cout<<"Ban can nhap lai phan so :"<<endl;
        break;
      }  
      else 
  stop 1;
      
  mau atoi(ms); 
  PHP Code:
   for(0;strlen(ms); i++) 

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C các phép tính trên phân số viết bằng C trên Linux. Mọi người sửa giúp mình với?
  Gửi bởi hxt57 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++ trên Linux
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-10-2011, 06:05 PM
 2. Đoạn code về linked trên C bị lỗi khi build trên Dev C++. Xem giúp mình
  Gửi bởi birthis trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-05-2010, 01:17 PM
 3. return trên C. Trả về giá trị kiểu cấu trúc trên C. Xin chỉ giúp?
  Gửi bởi hoangedward trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-01-2010, 09:37 PM
 4. Close console trên C# | Giúp mình về Console Application trên C# với?
  Gửi bởi letheson trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 15-05-2009, 12:28 AM
 5. interval timer trên C# | Lấy mẫu vẽ đồ thị trên C#. Giúp mình với?
  Gửi bởi mrvui trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-05-2009, 10:16 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn