mình đang cần tài liệu về lập trình vc++(v 6.0) win32 application ai có cho mình xin với nha ? mình đang rất cần đặc biệt là phần dialog. Nếu ai pro phần này thì hướng dãn mình với. thank !