Các bạn có nhu cầu âm thanh thì liên hệ mình nhé. Xin cảm ơn