Mình có đang làm phần đăng nhập có sử dụng các loại tài khoản của facebook, google, yahoo, zing,... đồng thời mình cũng lấy được thông tin của ng sử dụng từ các API trả về
mình đã seach, nhưng không hiểu cách làm, chạy 1 vài sample nhưng bị lỗi( lỗi 400 bab request) tuy mình đã seach tìm cách chỉnh sửa nhưng k được, một số sample chỉ là đăng nhập k lấy thông tin. Mọi người ai đã từng làm phần này có thể viết 1 tut hướng dẫn cụ chi tiết được không? Cảm ơn mọi người,