Mình sử dụng MFC 2005.
Mình muốn hỏi các bạn làm sao để thực hiện một lệnh in một giao diện, làm sao để kết nối tới môt Printer ??

Mình thấy có một số chương trình chỉ cần nhấn một button để in giao diện của chương trình đó.