Chào các bạn. Mình muốn thiết kế report với giao diện như thế này các bạn giúp mình với nhé
A. Danh mục
I. Danh mục con....
1. Chi tiết...
2. Chi tiết....
................
II. Danh mục con...
III. Danh mục con...
1. Chi tiết...
2. Chi tiết....
................
B. Danh mục
I.....
1....
2......
II.....
C........[/B][/B]
Mình muốn tạo được s Trong reports