Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: code cây nhị phân viết bằng C. Lỗi, không hiện ra kết quả?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  2

  Exclamation code cây nhị phân viết bằng C. Lỗi, không hiện ra kết quả?

  C Code:
  1. // Review 2.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include "stdio.h"
  6. #include "stdlib.h"
  7. #include "conio.h"
  8. typedef struct node
  9. {
  10.     int key;
  11.     node *left;
  12.     node *right;
  13. }node;
  14.  
  15. typedef node *tree;
  16.  
  17. void taocay(tree &t)
  18. {
  19.     t=NULL;
  20. }
  21.  
  22. int themnode(tree &t,int x)
  23. {
  24.     if(t!=NULL)
  25.     {
  26.         if(t->key==x) return 0;
  27.         if(t->key>x)
  28.             return themnode(t->left,x);
  29.             else return themnode(t->right,x);
  30.     }
  31.     t= new node;
  32.     if(t==NULL) return -1;
  33.     t->key=x;
  34.     t->right=t->left=NULL;
  35.     return 1;
  36. }
  37.  
  38. void RNL(tree t)
  39. {
  40.     if(t)
  41.     {
  42.         RNL(t->right);
  43.         printf("  %d",t->key);
  44.         RNL(t->left);
  45.     }
  46. }
  47.  
  48. void demla(tree t,int &count)
  49. {
  50.     if(t->left!=NULL) demla(t->left,count);
  51.     if(t->right!=NULL) demla(t->right,count);
  52.     if((t->left==NULL)&&(t->right==NULL)) count++;
  53. }
  54.  
  55. void nhap(tree &t)
  56. {
  57.     int n,i,x;
  58.     printf("so luong node can nhap: ");
  59.     scanf("%d",&n);
  60.     for(i=0;i<n;i++)
  61.     {
  62.         printf("\ngia tri cua node thu %d: ",i+1);
  63.         scanf("%d",&x);
  64.         themnode(t,x);
  65.     }
  66. }
  67.  
  68. int thaythe(tree &p,tree &t)
  69. {
  70.     if(t->left!=NULL) return thaythe(p,t->left);
  71.     p->key=t->key;
  72.     p=t;
  73.     t=t->right;
  74. }
  75.  
  76.  
  77. int delnode(tree &t,int x)
  78. {
  79.     if(t)
  80.     {
  81.         if(t->key>x) return delnode(t->left,x);
  82.         else if(t->key<x) return delnode(t->right,x);
  83.         else
  84.         {
  85.             node *p;
  86.             p=t;
  87.             if(t->left==NULL) t=t->right;
  88.             else if(t->right==NULL) t=t->left;
  89.             else thaythe(p,t->right);
  90.             delete p;
  91.         }
  92.     }
  93.     else printf("\ncay khong co gia tri: %d",x);
  94. }
  95.  
  96. int ktngto(int x)
  97. {
  98.     for(int i=2;i<x;i++)
  99.         if(x%i==0&&x!=2)
  100.         {
  101.             return 0;
  102.             break;
  103.         }
  104.         return 1;
  105. }
  106.  
  107.  
  108. void delngto(tree &t)
  109. {
  110.     if(t)
  111.     {
  112.         delngto(t->left);
  113.         delngto(t->right);
  114.     }
  115.     int x;
  116.     x=t->key;
  117.     if(ktngto(x)==1) delngto(t,x);
  118.     getch();
  119. }
  120.  
  121. main()
  122. {
  123.     tree t,q;
  124.     q=t;
  125.     taocay(t);
  126.     int a,count=0;
  127.     for(;;)
  128.     {
  129.         printf("\n1. nhap du lieu cho cay");
  130.         printf("\n2. xuat du lieu theo thu tu giam dan");
  131.         printf("\n3. dem so node la tren cay");
  132.         printf("\n4. xoa node co so nguyen to");
  133.         printf("\n5. thoat");
  134.         printf("\nnhap lua chon: ");
  135.         scanf("%d",&a);
  136.         switch(a)
  137.         {
  138.             case 1:
  139.                 {
  140.                     nhap(t);
  141.                     break;
  142.                 }
  143.             case 2:
  144.                 {
  145.                     RNL(t);
  146.                     getch();
  147.                     break;
  148.                 }
  149.             case 3:
  150.                 {
  151.                     demla(t,count);
  152.                     printf("\n%d",count);
  153.                     getch();
  154.                     break;
  155.                 }
  156.             case 4:
  157.                 {
  158.                     delngto(t);
  159.                     RNL(t);
  160.                     getch();
  161.                     break;
  162.                 }
  163.             case 5: return 0;
  164.             default: break;
  165.         }
  166.         system("cls");
  167.     }
  168.            
  169.  
  170.  
  171. }

  bài này gặp lỗi khi sử dụng case 4, ở hàm delngto, bạn nào giúp mình sửa với, thanks nhiều! ^^
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kairy : 02-06-2009 lúc 12:15 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  2

  à, mình sửa được rồi
  C Code:
  1.  void delngto(tree &t)
  2. {
  3. if(t)
  4. {
  5. delngto(t->left);
  6. delngto(t->right);
  7. }
  8. int x;
  9. x=t->key;//t=NULL thì t->key error !
  10. if(ktngto(x)==1) delnode(t,x);
  11. getch();
  12. }

  sửa lại:
  C Code:
  1. void delngto(tree &t)
  2. {
  3. if(t)
  4. {
  5. delngto(t->left);
  6. delngto(t->right);
  7. if(ktngto(t->key)==1) delnode(t,t->key);
  8. }
  9. getch();
  10. }  nhưng khi chạy thì nó không hiện ra kết quả, ấn linh tinh vài phím thì kết quả hiện ra rồi tắt luôn, có ai giúp mình sửa với?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  VietNam - HCM
  Bài viết
  32

  C Code:
  1. void delngto(tree &t)
  2. {
  3.     if(t)
  4.     {
  5.         delngto(t->left);
  6.         delngto(t->right);
  7.         if(ktngto(t->key)==1)
  8.             delnode(t,t->key);
  9.     }
  10. }
  ủa, bạn ko hiểu hàm getch() làm gì ah.
  nó đợi bạn nhập một kí tự bất kì, vì đệ quy nên bạn nhập linh tinh vài kí tự, tùy theo bạn nhập ít hay nhiều node cho cây.mỗi lần quay lui là bạn nhập một kí tự.
  mình test thấy chạy đúng rùi. nhưng có một số vấn đề của code này. mình sẽ chia sẻ sau.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hoanglinhkd : 06-06-2009 lúc 01:09 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Chương trình quản lý thư viện viết bằng VB 6 [bao gồm cả source code]
  Gửi bởi prt_awm trong diễn đàn Sản phẩm phần mềm của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-11-2014, 10:32 PM
 2. Code quản lý bán hàng viết bằng C#
  Gửi bởi danghd trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 26-04-2012, 11:20 PM
 3. Viết code cho chương trình quản lý thời khóa biểu bằng C#?
  Gửi bởi tjnhlocachxa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 17-04-2011, 01:06 AM
 4. Viết code trên Form và viết code trong class có gì khác nhau.
  Gửi bởi hocCsharp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 21-01-2011, 10:37 PM
 5. Source code quản lý nhân sự viết bằng C
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 19-08-2006, 12:01 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn