có anh chị nào biét về cách gửi một hình ảnh từ máy này sang máy kia không xin chỉ giúp em với.