Phần mềm cho android GPS tracking
1. Tìm kiếm các địa điểm xung quanh như cafe, nhà hàng, trạm bus xăng, trường học. Phù hop với người hay di chuyển, du lịch
2. Định vị giám sát điện thoại khác (kết hợp với service)
2. Tích hợp các chức năng của Gmap như tìm đường dẫn dường
......
===============
Áp này mình tự làm, mọi người sử dụng thử nha, miển phí
Link app: https://play.google.com/store/apps/details?id=maptracking.caophong
Link dich vu tracking : https://play.google.com/store/apps/details?id=mapTracking.Service