Mình làm project C# về video cần dùng source code của MKVToolNix mà source đó không hổ trợ built với visual studio c++, đây là thông tin nó nói http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/doc/README.Windows.txt

Giờ mình nên làm gì để dùng được nó. Mình đang học năm 2 vào không có kinh nghiệp với C++ cho lắm. Mong được ae giúp cho sớm