I. Các đề tài có "tiêu đề" ở dạng sau sẽ được đánh dấu là vi phạm luật lệ
1. Giúp em với, giúp với, các anh ơi giúp với, các bạn xem hộ mình với, ...
2. Admin vào xem hộ mình, mod ơi vào giúp mình đi, đoạn code sau làm gì, bài này làm thế nào, ...
3. Lỗi này là lỗi gì đây, Xem hộ đoạn code sau với, sửa hộ lỗi bài này với, Có ai biết cái này không, ...
4. Các anh đừng xóa bài của em, gấp lắm rồi, muốn lắm rồi, ...
5. Lần đầu post bài mong các mod thông cảm, em chưa đọc luật lệ tham gia đừng xóa của em, ...
6. ...

II. Các đề tài có "tiêu đề" ở dạng sau sẽ được đánh dấu là tiêu đề chung chung
1. Datagridview, Treeview, WinForm, số nguyên tố, căn bậc 2, thuật toán quân hậu, Quản lý sinh viên, Bài tập danh sách liên kết...
2. Vấn đề với DataGridview, Vấn đề với TreeView, Vấn đề với login, vấn đề với quản lý thư viện, ...
3. Cho hỏi về Datagridview, cho hỏi về vấn đề tạo form login, cho hỏi về chương trình tư điển, ...
4. Lỗi lập trình C# trên Visual Studio 20xx, lỗi truy vấn khách hàng trên Winform, lỗi khi kiểm tra đăng nhập, lỗi bài tập về con trỏ, không biết là lỗi gì, ...
5. Lỗi cài đặt Visual Studio, lỗi cài đặt SQL Server, ....
6. String trong C#, chuỗi trong C, socket trong C#, ...
7. Làm chương trình MP3 Player, Viết chương trình quản lý học sinh, ...
8. Cần sách lập trình C, Cần tài liệu mạng, Cần sách thực hành C#, Cần tìm sách lập trình C#, ...
9. Thắc mắc về game, thắc mắc chương trình, ...
10. [Help], [Hỏi], [Thắc mắc], ...
11. Xin hướng dẫn, xin demo, xin chỉ giáo, xin source code, xin đề tài...
12. Xin tài liệu của abc, xin video hướng dẫn của zxy, ...
13. ...

III. Các đề tài được coi là có tiêu đề và nội dung không liên quan
1. Tiêu đề đề tài một kiểu, nôi dung bài viết một kiểu. Tiêu đề và prefix về 1 vấn đề, nội dung bài viết lại là vấn đề khác.
2. Tiêu đề đề tài tiếng Anh, bài viết tiếng Việt, hoặc ngược lại.
3. Tiêu đề ghi là "Hướng dẫn..." nhưng bên trong bài viết lại là "hỏi, xin xỏ, hoặc quăng bài tập, ..." có ý đánh lừa người xem
4. ...

IV. Các đề tài được coi là spam
1. Gửi nhiều đề tài cùng một vấn đề ở nhiều diễn đàn khác nhau trong khoảng thời gian ngắn.
2. Lấy lý do đề tài bị trôi, hoặc lấy lý do bổ sung thêm, tự mình post thêm bài viết spam để đẩy đề tài lên trong khoảng thời gian ngắn.
3. Bài viết có nội dung không rõ ràng dẫn đến có các bài viết spam của các thành viên khác.
4. Các bài viết có dạng: Bạn nào cần thì để lại email mình gửi cho, gửi cho mình vào email sau nhé, liên hệ với mình theo thông tin sau, ...
5. Gửi liên tục liền nhau 2 hay nhiều bài viết trong 1 đề tài, hoặc lấy lý do trả lời từng vấn đề để spam bài viết.
6. Các vấn đề đã có nhiều trên cộng đồng C Việt, hoặc các vấn đề đặc thù của một loại sản phẩm thương mại nào đó.
7. Các vấn đề cơ bản trong lập trình đã có nhiều trên diễn đàn cộng đồng C Việt
8. ...

Đây không phải là một bản bổ sung của luật lệ, cũng không phải là một chủ trương mới. Đây có thể coi là một Hỏi/đáp giúp thành viên hiểu chính xác về những đề tài được coi là vi phạm luật lệ! Riêng các diễn đàn "Nhập môn lập trình", các vấn đề nêu trên sẽ có thể được xem xét là ngoại lệ nhằm tạo điều kiện cho người mới tham gia.

Hãy bớt thời gian tham khảo đề tài: Cách gửi bài viết vào cộng đồng C Việt không bị xóa!

Trân trọng thông báo!