Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Lưu giá trị biến sau khi thoát chương trình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Nơi ở
  binh duong
  Bài viết
  2

  Mặc định Lưu giá trị biến sau khi thoát chương trình

  Em mới học c# nên hơi gà mong các anh chỉ dùm em cái này với.
  Em muốn trong quá trình làm việc sẽ có 1 số biến thay đổi. sau khi tắt chương trình nó sẽ lưu giá trị mới của biến đó lại, để lần sau mở chương trình lên thì nó lấy biến đó dùng tiếp thì phải làm sao vậy
  Thank all
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2013
  Bài viết
  8

  Mình không chuyên về C# lắm, hay làm C++ hơn.
  Nhưng về cơ bản muốn lưu lại thông tin để lần sau chạy, kiểu file config. Thì 1 là lưu và DB , 2 là lưu vào file text. Đơn giản nhất thì ghi vào 1 file text, khi chương trình chạy thì load các thông tin đó từ file text lên thôi!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  có thể lưu vào file text hoặc dùng registry bạn nhé

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Bài viết
  422

  lưu registry mà dùng win 7, bật UAC thì tắt điện nhé

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  4

  Chào bạn,
  Theo mình nghĩ bạn có thể lưu vào file text, XML, hay lưu trong CSDL luôn ^^
  Bình thường mình vẫn lưu trong CSDL.
  Mong giúp được bạn. ^^

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2013
  Nơi ở
  Thái Nguyên, Vietnam
  Bài viết
  16

  Mặc định Lưu giá trị biến sau khi thoát chương trình

  lưu vào file text hoặc xml đi bạn. dùng registry ai ngta bật UAC lên thì hài lắm :v

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Riku Xem bài viết
  lưu registry mà dùng win 7, bật UAC thì tắt điện nhé
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi shirai91 Xem bài viết
  lưu vào file text hoặc xml đi bạn. dùng registry ai ngta bật UAC lên thì hài lắm :v
  Có vẻ như 2 bạn chưa tìm hiểu xem UAC tác động đến khu vực nào của hệ thống nhỉ?

  Mình có làm 1 đoạn Demo, 2 bạn build rồi thử chạy nhé, xem có bị tắt điện không :v.
  Với windows 7 hoặc Vista thì test cả 2 trường hợp bật hoặc tắt UAC .
  Nếu có windows XP thì có thể test luôn 2 trường hợp: chạy với quyền administrator và quyền Limited.

  Registry trong windows là khu vực được thiết kế để lưu cấu hình của hệ thống, và các chương trình ứng dụng. UAC chỉ phân quyền cho từng khu vực bên trong Registry thôi. Ứng dụng được phép ghi vào khu vực phù hợp với quyền của nó.

  Visual C++ Code:
  1. #include <Windows.h>
  2. #include <tchar.h>
  3. #pragma comment (lib, "Advapi32.lib")
  4.  
  5. #define MAX_STRING 255
  6.  
  7. //************************************
  8. // This routine returns TRUE if Windows is Vista or higher.
  9. BOOL IsVistaOrNewer(void)
  10. {
  11.     OSVERSIONINFOEX versionInfo = {};
  12.     // Get windows version
  13.     if (FALSE == GetVersionEx((LPOSVERSIONINFO)&versionInfo))
  14.         return FALSE;
  15.  
  16.     return (versionInfo.dwMajorVersion >= 6); // Vista Major Version is 6
  17. }
  18.  
  19. //************************************
  20. // This routine returns TRUE if the caller's
  21. // process is a member of the Administrators local group
  22. // Return Value:
  23. // TRUE - Caller has Administrators local group.
  24. // FALSE - Caller does not have Administrators local group.
  25. BOOL IsUserAdmin(void)
  26. {
  27.     BOOL bResult;
  28.     SID_IDENTIFIER_AUTHORITY NtAuthority = SECURITY_NT_AUTHORITY;
  29.     PSID AdministratorsGroup;
  30.  
  31.     // get user SID
  32.     bResult = AllocateAndInitializeSid(
  33.         &NtAuthority,
  34.         2,
  35.         SECURITY_BUILTIN_DOMAIN_RID,
  36.         DOMAIN_ALIAS_RID_ADMINS,
  37.         0, 0, 0, 0, 0, 0,
  38.         &AdministratorsGroup);
  39.     if(bResult)
  40.     {
  41.         // Check Admin Group
  42.         if (!CheckTokenMembership( NULL, AdministratorsGroup, &bResult))
  43.             bResult = FALSE;
  44.  
  45.         FreeSid(AdministratorsGroup);
  46.     }
  47.  
  48.     return(bResult);
  49. }
  50. //************************************
  51. // This routine returns TRUE if the caller's
  52. // process has administrator rights. (Vista or higher)
  53. BOOL IsUserElevated(void)
  54. {
  55.     BOOL bResult = FALSE; // assume an error occurred
  56.     HANDLE hToken   = NULL;
  57.  
  58.     TOKEN_ELEVATION te = { 0 };
  59.     DWORD dwReturnLength = 0;
  60.  
  61.     // Query process token
  62.     if ( !OpenProcessToken( GetCurrentProcess(), TOKEN_QUERY, &hToken ) )
  63.         return FALSE;
  64.  
  65.     // Get token info
  66.     if ( GetTokenInformation( hToken, TokenElevation, &te, sizeof( te ), &dwReturnLength ) &&
  67.         (dwReturnLength != sizeof( te )) )
  68.     {
  69.  
  70.         bResult = (te.TokenIsElevated != 0);
  71.     }
  72.  
  73.     CloseHandle( hToken );
  74.  
  75.     return bResult;
  76. }
  77. //************************************
  78. // This routine returns TRUE if the caller's
  79. // process has administrator rights.
  80. BOOL CheckUac(void)
  81. {
  82.     if (IsVistaOrNewer())
  83.         return IsUserElevated();
  84.     else
  85.         return IsUserAdmin();
  86. }
  87.  
  88. int _tmain(int argc, TCHAR **argv)
  89. {
  90.     HKEY hKey = NULL;
  91.     size_t nStrSize = 0;
  92.     TCHAR szInputStr[MAX_STRING + 1] = {};
  93.  
  94.     // check process rights
  95.     if (CheckUac())
  96.         _tprintf(_T("Process has administrator rights.\n"));
  97.     else
  98.         _tprintf(_T("Process has limited rights.\n"));
  99.  
  100.     // get user data
  101.     _tprintf(_T("Enter a string:"));
  102.     _getts_s(szInputStr, MAX_STRING);
  103.  
  104.     nStrSize = _tcscnlen(szInputStr, MAX_STRING);
  105.  
  106.     if (nStrSize == 0)
  107.     {
  108.         _tprintf(_T("An empty string!"));
  109.         return 0;
  110.     }
  111.     _tprintf(_T("\n"));
  112.  
  113.     // open Registry to write
  114.     if (ERROR_SUCCESS ==
  115.         RegCreateKeyEx(
  116.             HKEY_CURRENT_USER,
  117.             _T("Software\\RegTest"),
  118.             0,
  119.             NULL,
  120.             REG_OPTION_NON_VOLATILE,
  121.             KEY_WRITE,
  122.             NULL,
  123.             &hKey,
  124.             NULL))
  125.     {
  126.         // write data
  127.         if (ERROR_SUCCESS ==
  128.                 RegSetValueEx(
  129.                     hKey,
  130.                     _T("RegTest"),
  131.                     0,
  132.                     REG_SZ,
  133.                     (const BYTE*) szInputStr,
  134.                     sizeof(TCHAR) * (nStrSize + 1) ))
  135.            
  136.         {
  137.             _tprintf(_T("Your string is written to Registry.\n\tPath: HKEY_CURRENT_USER\\Software\\RegTest"));
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.             _tprintf(_T("Can not write to Registry"));
  142.         }
  143.        
  144.         RegCloseKey(hKey);
  145.     }
  146.     else
  147.         _tprintf(_T("Can not open Registry to write"));
  148.  
  149.     return 0;
  150. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  Quảng Trị <-> HCM
  Bài viết
  28

  Trong project có mục Properties/Settings.setting bạn click vào đó để lưu tên biến và giá trị của nó vào. Khi chạy chuơng trình thì load dữ liêu từ đó lên rồi đưa vào biến của bạn, sau đó nếu có thay đổi thì bạn lưu lại

 9. #9
  Ngày gia nhập
  11 2013
  Nơi ở
  Thái Nguyên, Vietnam
  Bài viết
  16

  quangnh89;646004]Có vẻ như 2 bạn chưa tìm hiểu xem UAC tác động đến khu vực nào của hệ thống nhỉ?

  Mình có làm 1 đoạn Demo, 2 bạn build rồi thử chạy nhé, xem có bị tắt điện không :v.
  Với windows 7 hoặc Vista thì test cả 2 trường hợp bật hoặc tắt UAC .
  Nếu có windows XP thì có thể test luôn 2 trường hợp: chạy với quyền administrator và quyền Limited.

  Registry trong windows là khu vực được thiết kế để lưu cấu hình của hệ thống, và các chương trình ứng dụng. UAC chỉ phân quyền cho từng khu vực bên trong Registry thôi. Ứng dụng được phép ghi vào khu vực phù hợp với quyền của nó.
  ý mình là ko biết dùng thì sẽ hài, khối người sẽ không biết nên lưu vào phần nào của registry và thế là...topic mới xuất hiện.
  p/s: code bạn rất hay nhưng mình thích code C# bên topic C# hơn
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Thay đổi giá trị của biến toàn cục sau khi thoát hàm.
  Gửi bởi vietthang267 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-11-2012, 12:10 PM
 2. Kỹ thuật C Thoát khỏi for biến có được giữ lại không
  Gửi bởi ghost.love trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 25-09-2011, 01:19 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn