Cho mình hỏi có lệnh nào bắt dữ liệu in ra nằm trong khoảng chiều dài do mình xác định ko

Ví dụ : Bắt nhập 2 sinh viên , điểm của hai SV , rồi in ra

Ho ten_______________diem
nguyen van a_________13
nguyen va đafffff______23

Nhờ mọi người giúp đỡ mình