Thế giới vẫn phát triển, công nghệ cũng đang tiếp tục phát triển và đổi mới. Trong khi giáo trình ở Aptech, NIIT tính tới thời điểm này được coi là lỗi thời và các bạn sinh viên khó có "cơ hội" tiếp cận được với các công nghệ mới.

Bạn hãy cho mọi người biết cảm nhận của bạn, suy nghĩ của bạn khi đã/đang/chuẩn bị theo học ở các trung tâm Aptech, NIIT.

Bạn học được gì ở đây? Hãy nhắm mắt 5p và suy nghĩ lại tất cả mọi thứ?