Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi phantheky Xem bài viết
Hj tại tớ còn gà lắm, còn phải học hỏi mọi người nhiều...
Lúc mình còn gà là lúc mình viết rất nhiều bài. Giờ thì đỡ nhiều rồi