Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cho mình hỏi về một chút về math.h

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định Cho mình hỏi về một chút về math.h

  Chào các bạn!
  mình mới bắt đầu học C. Có chút kiến thức ko biết mong các bạn chỉ giùm:
  khi mình khai báo #include <math.h>
  mình sẽ tính được một số phép toán như căn bậc 2 , tính mũ ...
  các bạn chỉ giùm mình câu lệnh để tính những phép toán đó và các phép toán khác trong math.h
  Cảm ơn nhiều !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  15

  Lên google search thấy 1 đống prototype trong thư viện math.h,mình chỉ nhớ hàm tính căn bậc 2 là sqrt(n):
  Code:
  double   acos(double);
  float    acosf(float);
  double   acosh(double);
  float    acoshf(float);
  long double acoshl(long double);
  long double acosl(long double);
  double   asin(double);
  float    asinf(float);
  double   asinh(double);
  float    asinhf(float);
  long double asinhl(long double);
  long double asinl(long double);
  double   atan(double);
  double   atan2(double, double);
  float    atan2f(float, float);
  long double atan2l(long double, long double);
  float    atanf(float);
  double   atanh(double);
  float    atanhf(float);
  long double atanhl(long double);
  long double atanl(long double);
  double   cbrt(double);
  float    cbrtf(float);
  long double cbrtl(long double);
  double   ceil(double);
  float    ceilf(float);
  long double ceill(long double);
  double   copysign(double, double);
  float    copysignf(float, float);
  long double copysignl(long double, long double);
  double   cos(double);
  float    cosf(float);
  double   cosh(double);
  float    coshf(float);
  long double coshl(long double);
  long double cosl(long double);
  double   erf(double);
  double   erfc(double);
  float    erfcf(float);
  long double erfcl(long double);
  float    erff(float);
  long double erfl(long double);
  double   exp(double);
  double   exp2(double);
  float    exp2f(float);
  long double exp2l(long double);
  float    expf(float);
  long double expl(long double);
  double   expm1(double);
  float    expm1f(float);
  long double expm1l(long double);
  double   fabs(double);
  float    fabsf(float);
  long double fabsl(long double);
  double   fdim(double, double);
  float    fdimf(float, float);
  long double fdiml(long double, long double);
  double   floor(double);
  float    floorf(float);
  long double floorl(long double);
  double   fma(double, double, double);
  float    fmaf(float, float, float);
  long double fmal(long double, long double, long double);
  double   fmax(double, double);
  float    fmaxf(float, float);
  long double fmaxl(long double, long double);
  double   fmin(double, double);
  float    fminf(float, float);
  long double fminl(long double, long double);
  double   fmod(double, double);
  float    fmodf(float, float);
  long double fmodl(long double, long double);
  double   frexp(double, int *);
  float    frexpf(float value, int *);
  long double frexpl(long double value, int *);
  double   hypot(double, double);
  float    hypotf(float, float);
  long double hypotl(long double, long double);
  int     ilogb(double);
  int     ilogbf(float);
  int     ilogbl(long double);
  
  double   j0(double);
  double   j1(double);
  double   jn(int, double);
  
  double   ldexp(double, int);
  float    ldexpf(float, int);
  long double ldexpl(long double, int);
  double   lgamma(double);
  float    lgammaf(float);
  long double lgammal(long double);
  long long  llrint(double);
  long long  llrintf(float);
  long long  llrintl(long double);
  long long  llround(double);
  long long  llroundf(float);
  long long  llroundl(long double);
  double   log(double);
  double   log10(double);
  float    log10f(float);
  long double log10l(long double);
  double   log1p(double);
  float    log1pf(float);
  long double log1pl(long double);
  double   log2(double);
  float    log2f(float);
  long double log2l(long double);
  double   logb(double);
  float    logbf(float);
  long double logbl(long double);
  float    logf(float);
  long double logl(long double);
  long    lrint(double);
  long    lrintf(float);
  long    lrintl(long double);
  long    lround(double);
  long    lroundf(float);
  long    lroundl(long double);
  double   modf(double, double *);
  float    modff(float, float *);
  long double modfl(long double, long double *);
  double   nan(const char *);
  float    nanf(const char *);
  long double nanl(const char *);
  double   nearbyint(double);
  float    nearbyintf(float);
  long double nearbyintl(long double);
  double   nextafter(double, double);
  float    nextafterf(float, float);
  long double nextafterl(long double, long double);
  double   nexttoward(double, long double);
  float    nexttowardf(float, long double);
  long double nexttowardl(long double, long double);
  double   pow(double, double);
  float    powf(float, float);
  long double powl(long double, long double);
  double   remainder(double, double);
  float    remainderf(float, float);
  long double remainderl(long double, long double);
  double   remquo(double, double, int *);
  float    remquof(float, float, int *);
  long double remquol(long double, long double, int *);
  double   rint(double);
  float    rintf(float);
  long double rintl(long double);
  double   round(double);
  float    roundf(float);
  long double roundl(long double);
  
  double   scalb(double, double);
  
  double   scalbln(double, long);
  float    scalblnf(float, long);
  long double scalblnl(long double, long);
  double   scalbn(double, int);
  float    scalbnf(float, int);
  long double scalbnl(long double, int);
  double   sin(double);
  float    sinf(float);
  double   sinh(double);
  float    sinhf(float);
  long double sinhl(long double);
  long double sinl(long double);
  double   sqrt(double);
  float    sqrtf(float);
  long double sqrtl(long double);
  double   tan(double);
  float    tanf(float);
  double   tanh(double);
  float    tanhf(float);
  long double tanhl(long double);
  long double tanl(long double);
  double   tgamma(double);
  float    tgammaf(float);
  long double tgammal(long double);
  double   trunc(double);
  float    truncf(float);
  long double truncl(long double);
  
  double   y0(double);
  double   y1(double);
  double   yn(int, double);
  ...Every step that I take is another mistake to you...I'm sorry mom..

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  double sqrt(double); căn bậc 2 của 1 số
  double pow(double, double); ví dụ x mũ y
  vấn đề j` ko hiểu?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi soda_chanhmuoi : 13-05-2007 lúc 11:06 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Trong C++ phải khai báo là <cmath>, các bạn chú ý cái này.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  0

  Cảm ơn các bạn nhiều!

Các đề tài tương tự

 1. Nền tảng của đồ họa 3D - 3D Math
  Gửi bởi ZCoder87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 38
  Bài viết cuối: 21-04-2018, 02:40 PM
 2. Bài tập C++ Phép tính +-*/ không sử dụng thư viện math.h
  Gửi bởi tazihaza trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-03-2012, 08:51 PM
 3. Hỏi về hàm Math.pow
  Gửi bởi Batchuoc_09 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-08-2009, 09:04 PM
 4. Lỗi library math
  Gửi bởi khankpn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2008, 08:29 PM
 5. Cho hỏi về hàm Math.Sin() và Math.Asin()
  Gửi bởi BuithiHa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-07-2007, 10:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn