Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cho mình hỏi về một chút về math.h

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định Cho mình hỏi về một chút về math.h

  Chào các bạn!
  mình mới bắt đầu học C. Có chút kiến thức ko biết mong các bạn chỉ giùm:
  khi mình khai báo #include <math.h>
  mình sẽ tính được một số phép toán như căn bậc 2 , tính mũ ...
  các bạn chỉ giùm mình câu lệnh để tính những phép toán đó và các phép toán khác trong math.h
  Cảm ơn nhiều !
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  15

  Lên google search thấy 1 đống prototype trong thư viện math.h,mình chỉ nhớ hàm tính căn bậc 2 là sqrt(n):
  Code:
  double   acos(double);
  float    acosf(float);
  double   acosh(double);
  float    acoshf(float);
  long double acoshl(long double);
  long double acosl(long double);
  double   asin(double);
  float    asinf(float);
  double   asinh(double);
  float    asinhf(float);
  long double asinhl(long double);
  long double asinl(long double);
  double   atan(double);
  double   atan2(double, double);
  float    atan2f(float, float);
  long double atan2l(long double, long double);
  float    atanf(float);
  double   atanh(double);
  float    atanhf(float);
  long double atanhl(long double);
  long double atanl(long double);
  double   cbrt(double);
  float    cbrtf(float);
  long double cbrtl(long double);
  double   ceil(double);
  float    ceilf(float);
  long double ceill(long double);
  double   copysign(double, double);
  float    copysignf(float, float);
  long double copysignl(long double, long double);
  double   cos(double);
  float    cosf(float);
  double   cosh(double);
  float    coshf(float);
  long double coshl(long double);
  long double cosl(long double);
  double   erf(double);
  double   erfc(double);
  float    erfcf(float);
  long double erfcl(long double);
  float    erff(float);
  long double erfl(long double);
  double   exp(double);
  double   exp2(double);
  float    exp2f(float);
  long double exp2l(long double);
  float    expf(float);
  long double expl(long double);
  double   expm1(double);
  float    expm1f(float);
  long double expm1l(long double);
  double   fabs(double);
  float    fabsf(float);
  long double fabsl(long double);
  double   fdim(double, double);
  float    fdimf(float, float);
  long double fdiml(long double, long double);
  double   floor(double);
  float    floorf(float);
  long double floorl(long double);
  double   fma(double, double, double);
  float    fmaf(float, float, float);
  long double fmal(long double, long double, long double);
  double   fmax(double, double);
  float    fmaxf(float, float);
  long double fmaxl(long double, long double);
  double   fmin(double, double);
  float    fminf(float, float);
  long double fminl(long double, long double);
  double   fmod(double, double);
  float    fmodf(float, float);
  long double fmodl(long double, long double);
  double   frexp(double, int *);
  float    frexpf(float value, int *);
  long double frexpl(long double value, int *);
  double   hypot(double, double);
  float    hypotf(float, float);
  long double hypotl(long double, long double);
  int     ilogb(double);
  int     ilogbf(float);
  int     ilogbl(long double);
  
  double   j0(double);
  double   j1(double);
  double   jn(int, double);
  
  double   ldexp(double, int);
  float    ldexpf(float, int);
  long double ldexpl(long double, int);
  double   lgamma(double);
  float    lgammaf(float);
  long double lgammal(long double);
  long long  llrint(double);
  long long  llrintf(float);
  long long  llrintl(long double);
  long long  llround(double);
  long long  llroundf(float);
  long long  llroundl(long double);
  double   log(double);
  double   log10(double);
  float    log10f(float);
  long double log10l(long double);
  double   log1p(double);
  float    log1pf(float);
  long double log1pl(long double);
  double   log2(double);
  float    log2f(float);
  long double log2l(long double);
  double   logb(double);
  float    logbf(float);
  long double logbl(long double);
  float    logf(float);
  long double logl(long double);
  long    lrint(double);
  long    lrintf(float);
  long    lrintl(long double);
  long    lround(double);
  long    lroundf(float);
  long    lroundl(long double);
  double   modf(double, double *);
  float    modff(float, float *);
  long double modfl(long double, long double *);
  double   nan(const char *);
  float    nanf(const char *);
  long double nanl(const char *);
  double   nearbyint(double);
  float    nearbyintf(float);
  long double nearbyintl(long double);
  double   nextafter(double, double);
  float    nextafterf(float, float);
  long double nextafterl(long double, long double);
  double   nexttoward(double, long double);
  float    nexttowardf(float, long double);
  long double nexttowardl(long double, long double);
  double   pow(double, double);
  float    powf(float, float);
  long double powl(long double, long double);
  double   remainder(double, double);
  float    remainderf(float, float);
  long double remainderl(long double, long double);
  double   remquo(double, double, int *);
  float    remquof(float, float, int *);
  long double remquol(long double, long double, int *);
  double   rint(double);
  float    rintf(float);
  long double rintl(long double);
  double   round(double);
  float    roundf(float);
  long double roundl(long double);
  
  double   scalb(double, double);
  
  double   scalbln(double, long);
  float    scalblnf(float, long);
  long double scalblnl(long double, long);
  double   scalbn(double, int);
  float    scalbnf(float, int);
  long double scalbnl(long double, int);
  double   sin(double);
  float    sinf(float);
  double   sinh(double);
  float    sinhf(float);
  long double sinhl(long double);
  long double sinl(long double);
  double   sqrt(double);
  float    sqrtf(float);
  long double sqrtl(long double);
  double   tan(double);
  float    tanf(float);
  double   tanh(double);
  float    tanhf(float);
  long double tanhl(long double);
  long double tanl(long double);
  double   tgamma(double);
  float    tgammaf(float);
  long double tgammal(long double);
  double   trunc(double);
  float    truncf(float);
  long double truncl(long double);
  
  double   y0(double);
  double   y1(double);
  double   yn(int, double);
  ...Every step that I take is another mistake to you...I'm sorry mom..

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  double sqrt(double); căn bậc 2 của 1 số
  double pow(double, double); ví dụ x mũ y
  vấn đề j` ko hiểu?
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi soda_chanhmuoi : 13-05-2007 lúc 11:06 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Trong C++ phải khai báo là <cmath>, các bạn chú ý cái này.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  0

  Cảm ơn các bạn nhiều!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Nền tảng của đồ họa 3D - 3D Math
  Gửi bởi ZCoder87 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 38
  Bài viết cuối: 21-04-2018, 02:40 PM
 2. Bài tập C++ Phép tính +-*/ không sử dụng thư viện math.h
  Gửi bởi tazihaza trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-03-2012, 08:51 PM
 3. Hỏi về hàm Math.pow
  Gửi bởi Batchuoc_09 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 03-08-2009, 09:04 PM
 4. Lỗi library math
  Gửi bởi khankpn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2008, 08:29 PM
 5. Cho hỏi về hàm Math.Sin() và Math.Asin()
  Gửi bởi BuithiHa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-07-2007, 10:28 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn