Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: đệ quy trên C | Tính trung bình cộng các phần tử ma trận?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  42

  Wink đệ quy trên C | Tính trung bình cộng các phần tử ma trận?

  đề bài: tính trung bình cộng các số dương trong ma trận các số nguyên.
  (lưu ý: viết bằng đệ quy)đây là code bằng vòng lặp:
  PHP Code:
  float tbc(int a[][100],int nint m)
  {
      
  int count 0;
      
  int s 0;
      for(
  int i =<ni++)
      {
          for(
  int j =j<mj++)
              if(
  a[i][j]>0)
              {
                  
  += a[i][j];
                  
  count++;
              }
      }
      return (float)
  s/count;


  ->em chưa viết đệ quy được.mong mấy pro giúp em với?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  520

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #define MMAX 3
  4. #define NMAX 3
  5.  
  6. int count = 0;
  7. int s = 0;
  8. void tong(int a[][MMAX],int n, int m,int i, int j)
  9. {
  10.     if(i<n)
  11.         {
  12.             if(j<m)
  13.             {
  14.             if(a[i][j]>0)
  15.             {
  16.                 s+= a[i][j];
  17.                 count++;
  18.                 tong(a,n,m,i,j+1);
  19.             }
  20.             }else tong(a,n,m,i+1,0);
  21.         }
  22.        
  23. }  
  24. int main()
  25. {
  26.     int i,j, m,n;
  27.     int a[NMAX][MMAX];
  28.     for(i=0;i<NMAX;++i)
  29.         for(j=0;j<MMAX;++j)
  30.         {
  31.             printf("a[%d][%d] = ",i,j);
  32.             scanf("%d",&a[i][j]);
  33.         }
  34.  
  35.         tong(a,NMAX,MMAX,0,0);
  36.     printf("\ntbc = %f",(float)s/count);
  37.     getch();
  38.     return 0;
  39. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Vô gia cư
  Bài viết
  147

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huhuhuhu Xem bài viết
  đề bài: tính trung bình cộng các số dương trong ma trận các số nguyên.
  [SIZE="4"](lưu ý: viết bằng đệ quy)
  Không được hay lắm. Test thử nha bạn
  PHP Code:
  #include <iostream>

  using namespace std;

  #define Max 100

  float tongint a[][ Max ], int mint nint &countint i )
  {
      if ( 
  )
          return 
  0;
      if ( 
  == )
      {
          
  0;
          
  m--;
      }
      if ( 
  a][ ] > )
      {
          
  count++;
          return 
  a][ ] + tongamncount);
      }
      return 
  tongamncount);
  }

  float tbcint a[][ Max ], int mint n )
  {
      
  int count 0;
      
  float s tongamncount );
      return 
  count count 0;
  }

  int main()
  {
      
  int a[2][Max] = { {12, -5} , {-34, -}};
      
  cout << tbca2) << endl;
      
      
  system("pause");
      return 
  0;


 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Vô gia cư
  Bài viết
  147

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi quangnh89 Xem bài viết
  C Code:
  1. int count = 0;
  2. int s = 0;
  3. void tong(int a[][MMAX],int n, int m,int i, int j)
  4. {
  5.     if(i<n)
  6.         {
  7.             if(j<m)
  8.             {
  9.             if(a[i][j]>0)
  10.             {
  11.                 s+= a[i][j];
  12.                 count++;
  13.                 tong(a,n,m,i,j+1);
  14.             }
  15.             }else tong(a,n,m,i+1,0);
  16.         }
  17.        
  18. }
  chỉnh lại 1 chút đi bạn. Chưa đúng đâu, còn phải lưu ý trường hợp khi count = 0 nữa nhé
  PHP Code:
  if(a[i][j]>0)
              {
                  
  s+= a[i][j];
                  
  count++; 
              }
              
  tong(a,n,m,i,j+1); 

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  PHP Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;

  double TrungBinh(int a[][100],int n,int m,int i=0,int j=0,int flag=1)
  {
      return 
  i<n?j<m?a[i][j]/1./n/m+TrungBinh(a,n,m,i,j+1,0):0+flag?TrungBinh(a,n,m,i+1,j):0:0;
  }

  void main()
  {
      
  int a[100][100],n=2,m=3;
      
  //nhập vào
      
  for(int i=0;i<n;++i)
          for(
  int j=0;j<m;++j)
          {
              
  printf("a[%d][%d] = ",i,j);
              
  scanf("%d",&a[i][j]);
          }
      
  //xuất
      
  printf("trung binh : %lf",TrungBinh(a,n,m));
      
  system("pause");

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 12-10-2010 lúc 12:27 AM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  7

  Mặc định đệ quy trên C | Tính trung bình cộng các phần tử ma trận?

  Xin góp 1 code.

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int count=0;
  float tb(int **a,int k){
        if(
  k==0) {count++;return a[0][0];}
        else{
                 if(
  a[0][k]>0)      
                        {            
  count++;
                                     return((
  tb(a,k-1)+a[0][k]));
                        }
                  else return 
  tb(a,k-1);
            
        }
  }
  int main(){
      
  int **a,n,m,*temp;
      
  printf("Nhap ma tran:");
      
  scanf("%d %d",&n,&m);
      
  a=new int* [n];
      
  temp=new int[n*m];
      for(
  int i=0;i<n;i++){
              
  a[i]=temp;
              
  temp=temp+m;
      }
      for(
  int i =<ni++) 
      { 
          for(
  int j =j<mj++) {
                  
  printf("Nhap a[%d][%d]:",i,j);
                  
  scanf("%d",&a[i][j]);
          }        
      }   
      
  printf("tb=%f",tb(a,n*m-1)/count);
      
  delete [] a[0];
      
  delete [] a;
      
  getch();


Các đề tài tương tự

 1. bán chung cư số 7 Trần Phú hà đông,-chính chủ bán căn hộ số 7 trần phú, giá rẻ
  Gửi bởi haiphuong8888 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 03:41 PM
 2. Bài tập C Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính của Ma trận
  Gửi bởi tungoctuan25 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 08:45 PM
 3. Bài tập C Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận MxN !
  Gửi bởi Sylar trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 35
  Bài viết cuối: 24-02-2012, 11:01 PM
 4. tính tồng các phần từ dương trên 1 ma trận
  Gửi bởi tuanvu_n trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 05-08-2010, 11:11 PM
 5. Tạo một ma trận mà các phần tử là số và chữ trên C
  Gửi bởi dungtimtoinua2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 03-05-2010, 10:26 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn