Em có 2 câu hỏi.
1. Mình muốn copy 1 file exe bằng CMD vào starup thì làm thế nào ?
2. Mình bik pass wifi victim mình làm đc gì trên đó .
Hay chỉ để vào wifi chùa :3

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 09-03-2014 lúc 04:59 PM - - -

Thêm 1 câu hỏi nữa là : Ngoài keylog ra thì có phần mềm nào mạnh hơn nữa ko ???