CHào mọi người, mình đang làm một soft nho nhỏ tựa như phần mềm Magic_PS(dùng để lấy nick yahoo ngày xưa). Mình đang muốn làm chức năng nhập địa chỉ Email nhấn Create là tạo luôn một file exe. Chỉ việc lấy dùng thôi. Mọi người giúp đỡ phần xuất file exe với.
Thanks all!