Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Bài Tập C++, Bài tập dãy số!

 1. #1
  No Avatar
  cowboy Khách

  Mặc định Bài Tập C++, Bài tập dãy số!

  Nhờ bà con giúp đỡ...Chân thành cả ơn

  xử lí dãy số nguyên:

  1. Tìm dãy con tăng dần dài nhất trong một dãy số nguyên
  2. TÌm dãy con tạo thành cấp sỗ cộng dài nhất trong dãy số nguyên
  3. TÌm dãy con tạo thành dãy răng cưa dài nhất trong một dãy số nguyên
  4. Loại các giá trị trùng nhau
  5. Xây dựng Menu chương trình để chọn loại công viêcj

  Với mỗi hàm trong ct phải nói lên mục đích của hàm (đầu vào, đầu ra), dữ liệu chạy thô và vẽ lưu đồ thuật toán. dữ liệu đầu vào được lưu trên đĩa (file).

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Nơi ở
  Nhà hát của những giấc mơ
  Bài viết
  33

  Mình mới làm được câu 1 thôi , bạn coi sao nhé , bài này có tham khảo ý kiến của các bác trong C Việt

  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. void daymax(float x[],int m)
  4. {
  5.     int index,max;
  6.     index=max=0;
  7.     float luu[m];
  8.     for(int i=0;i<m;i++)
  9.     {
  10.         if(x[i]<=x[i+1])
  11.         {
  12.             index++;
  13.         }
  14.         else
  15.         {
  16.             if(index>=max)
  17.             {
  18.                 max=index;
  19.                 for(int t=0;t<=max;t++)
  20.                 {
  21.                     luu[t]=x[i-max+t];
  22.                 }
  23.             }
  24.             index=0;           
  25.         }  
  26.     }
  27.     cout << "So phan tu cua day con lon nhat la " << max+1 << endl;
  28.     cout << "Day con tang lon nhat : ";
  29.     for(int k=0;k<=max;k++)
  30.     {
  31.         cout << luu[k] << " ";
  32.     }
  33. }
  34. int main()
  35. {
  36.     int n;
  37.     cout << "Nhap so phan tu cua mang , n : "; cin >> n;
  38.     float a[n];
  39.     for(int i=0;i<n;i++)
  40.     {
  41.         cout << "a[" << i+1 << "] = ";
  42.         cin >> a[i];   
  43.     }
  44.     //xac dinh day tang , giam , ko tang ko giam
  45.     int tang,giam;
  46.     tang=giam=0;
  47.     for(int i=0;i<n;i++)
  48.     {
  49.         if(a[i]<=a[i+1])
  50.         {
  51.             tang++;    
  52.         }
  53.         if(a[i]>=a[i+1])
  54.         {
  55.             giam++;
  56.         }
  57.     }
  58.     if(tang==(n-1))
  59.         cout << "Day la day tang \n";  
  60.     else if(giam==(n-1))
  61.         cout << "Day la day giam \n";
  62.     //day ko tang ko giam , tim day tang con co nhieu phan tu nhat
  63.     else
  64.     {
  65.         cout << "Day ko tang ko giam \n";
  66.         daymax(a,n);
  67.     }
  68.     getch();
  69. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi manutd1988 : 17-05-2007 lúc 11:35 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2007
  Bài viết
  15

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi cowboy Xem bài viết
  3. TÌm dãy con tạo thành dãy răng cưa dài nhất trong một dãy số nguyên
  Mình không hiểu dãy răng cưa là gì cả.Các bạn biết giải thích cho mình với.
  Còn bài 2 thì chỉ cần thay đổi đk trong bài của manutd1988 là được .1 dãy là csc
  khi thỏa: x[i+1] == (x[i]+x[i+2])/2
  C Code:
  1. for(int i=0;i<m;i++)
  2.     {
  3.         //if(x[i]<=x[i+1])
  4.         if (x[i+1]= (x[i]+x[i+2])/2)
  5.         {
  6.             index++;
  7.         }
  8.         else
  9.         {
  10.             if(index>=max)
  11.             {
  12.                 max=index;
  13.                 for(int t=0;t<=max;t++)
  14.                 {
  15.                     luu[t]=x[i-max+t];
  16.                 }
  17.             }
  18.             index=0;
  19.         }
  20.     }
  Còn bài 4 , thì bạn dùng 2 vòng lặp để dò những pt có gt trùng nhau.
  C Code:
  1. int main()
  2. {
  3.     int mang[10];
  4.     cout << "Nhap so pt mang:" ;
  5.     int n;
  6.     cin >> n;
  7.     for (int i = 0; i < n; i++)
  8.     {
  9.         cout << "a[" << i << "]=" ;
  10.         cin >> mang[i];
  11.     }  
  12.     for (int i = 0; i < n-1 ; i++)
  13.     {
  14.         for (int j = i+1 ; j < n; j++)
  15.         {          
  16.         // neu a[j] == a[i] thi xoa pt thu j di    
  17.             if (mang[i] == mang[j])
  18.             {
  19.                 for (int k = j+1; k < n; k++)
  20.                     mang[k-1] = mang[k];
  21.                 n--;//moi~ lan` xoa' thi` giam? so pt cua mang di 1
  22.                 j--;//de? tranh' truong` hop. hai so giong nhau lien tiep          
  23.             }          
  24.         }
  25.     }
  26.     cout << "\n n la:" << n << endl;
  27.     for (int i = 0; i < n; i++)
  28.         cout << mang[i] << "\t";
  29.     return 0;
  30. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi My_Way : 18-05-2007 lúc 07:28 PM.
  ...Every step that I take is another mistake to you...I'm sorry mom..

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn