Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Thuật toán suy diễn tiến trong hệ chuyên gia/trí tuệ nhân tạo trong C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  120

  Post Thuật toán suy diễn tiến trong hệ chuyên gia/trí tuệ nhân tạo trong C#

  Ngồi làm bài tập lớn về cái suy diễn tiến này, thấy hay hay nên post nên chia sẻ cùng anh em.
  Thứ 1, về thuật toán như sau:
  1. Suy dien tien
  *Suy dien tien voi logic menh de
  -Input:+ Tap luat Rule={r1,r2,r3,…,rm}
  + Gia thiet (GT), ket luan (KL)
  -Output: Return “true” neu GT  KL
  *Method
  TD = GT; //TD: tap dich, GT: gia thuyet
  T = FILTER(Rule, TD); //loc rule co VT (ve trai) trong TD
  While <KL Є/ TD> and <T ≠ ø> do
  {
  r = Get(T);
  TD = TD Ū {q}; //r: left->q
  Rule = Rule \ {r}; // luat nao da dung roi thi bo di
  T=FILTER(Rule,TD); // luu y Rule nao ma loc ra tu TD da xuat hien roi thi khong lay lai
  }
  If (KL Є TD) then return “true”
  Else return false

  Vd minh hoa 1: Rule= {r1: a ^ b->c, r2: b->d, r3: a->e, r4: a ^ d ->e, r5: b ^ c->f, r6: e ^ f->g }
  KT : a ^ b ->g ?
  Giai:
  -Input: Tap luat Rule = {r1, r2, r3, r4, r5, r6}
  GT: a ^ b
  KL: a ^ b->g
  -Output: return “true” neu GT->KL

  Thứ 2: Về code
  Visual C# Code:
  1.     public class Luat
  2.     {
  3.         public  List<RuleItem> List;
  4.         public Luat(string fileName)
  5.         {
  6.             RuleItem e = new RuleItem();
  7.             List = e.GetData(fileName);
  8.         }
  9.         /*
  10.         *Suy dien tien voi logic menh de
  11.         -Input:+ Tap luat Rule={r1,r2,r3,…,rm}
  12.                 + Gia thiet (GT), ket luan (KL)
  13.         -Output: Return “true” neu GT => KL
  14.         *Method
  15.         TD = GT;      //TD: tap dich, GT: gia thuyet
  16.         T = FILTER(Rule, TD);     //loc rule co VT (ve trai) trong TD
  17.         While  <KL Є/ TD> and <T ≠ ø> do
  18.         {
  19.          r = Get(T);      
  20.         TD = TD Ū {q};               //r: left->q
  21.         Rule = Rule \ {r};            // luat nao da dung roi thi bo di    
  22.         T=FILTER(Rule,TD);         // luu y Rule nao ma loc ra tu TD da xuat hien roi thi khong lay lai
  23.         }
  24.         If (KL Є TD) then return “true”
  25.         Else return false
  26.         */
  27.         private void PrintGT(string title,List<string> gt)
  28.         {
  29.             string str=title+"{";
  30.             foreach (string s in gt)
  31.                 str += s + ",";
  32.             str += "}\n";
  33.             Console.WriteLine(str);
  34.         }
  35.         private void PrintRule(string title, List<RuleItem> rule)
  36.         {
  37.             string str = title + "{";
  38.             foreach (RuleItem r in rule)
  39.                 str += r.Code + ",";
  40.             str += "}\n";
  41.             Console.WriteLine(str);
  42.         }
  43.         public string KQ { get; set; }
  44.         public bool SuyDienTien(List<RuleItem> rules, List<string> gt, List<EventItem> kl)
  45.         {
  46.             //Lay tat ca ma cua gt
  47.             List<string> td = gt;
  48.             //Lay rule co VT chua cac gia thuyet
  49.             List<RuleItem> newRules= FILTER(rules, td);
  50.             List<RuleItem> vet = new List<RuleItem>();
  51.             //In
  52.             Console.WriteLine("----------------------------\n");
  53.             PrintRule("Rules=",rules);
  54.             PrintGT("TD=", gt);
  55.             PrintRule("T=", newRules);
  56.             int c = 1;
  57.             //
  58.             while (newRules.Count>0 && Check_KL_in_TL(kl, td) == false)            
  59.             {
  60.                 //r=GET(T)
  61.                 Console.WriteLine("Chay lan "+c.ToString()+"\n");
  62.                 foreach (RuleItem r in newRules)
  63.                 {
  64.                     if(td.IndexOf(r.Right)<0)
  65.                         td.Add(r.Right.Trim());
  66.                     rules.Remove(r);
  67.                     vet.Add(r);
  68.                 }
  69.                 newRules = FILTER(rules, td);
  70.                 PrintGT("TD=", gt);
  71.                 PrintRule("Rules=", rules);
  72.                 PrintRule("T=", newRules);
  73.                 c++;
  74.             }
  75.             PrintRule("VET=", vet);
  76.             return Check_KL_in_TL(kl, td);
  77.         }
  78.  
  79.         //
  80.         private List<RuleItem> FILTER(List<RuleItem> rules,  List<string> gt)
  81.         {
  82.             List<RuleItem> lst=new List<RuleItem>();
  83.             foreach (RuleItem r in rules)
  84.             {              
  85.                 //GT={a,b}
  86.                 //r1={a,b,c->k) - ko lay luat nay
  87.                 //r2={a->k) - Lay luat nay
  88.                 //r3={b->k) - Lay luat nay
  89.                 //r4={a,b->k) - Lay luat nay
  90.                 if (r.Left.Length <= gt.Count)
  91.                 {  
  92.                     int count = 0;
  93.                     foreach (string tt in gt)
  94.                     {
  95.                         if (r.Left.Contains(tt))
  96.                             count++;
  97.                     }
  98.                     if (count == r.Left.Length)
  99.                         lst.Add(r);
  100.                    
  101.                 }
  102.  
  103.             }
  104.             return lst;
  105.         }
  106.         //Kiem tra xem gia thuyet da suy ra ket luan chua
  107.         private bool Check_KL_in_TL(List<EventItem> kl, List<string> gt)
  108.         {
  109.             foreach (EventItem k in kl)
  110.             {
  111.                 foreach (string g in gt)
  112.                     if (g == k.Code)
  113.                         {
  114.                             KQ = k.Name;
  115.                             return true;
  116.                         }
  117.             }
  118.             return false;
  119.         }
  120.        
  121.     }

  Mr Thanh -KHMT1K8 - HAUI
  Đã mất công nghĩ thì nghĩ mẹ cái thật lớn vào !
  Y!H: trinhhoaithanh1905

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2013
  Nơi ở
  Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  78

  Mình rất thích học về mấy cái này. Bạn làm luôn một cái tut về ứng dụng luôn đi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2017
  Bài viết
  1

  bác có thể cho em cả project được không ạ?

  c.ơn bác nhiều lắm

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn