Mình mới học về wcf có chỗ chưa hiểu đó là cách tạo address và binding, mình có đọc một số tài liệu như của asp.net việt nam mà vẫn chưa hiểu lắm. Các bạn chỉ mình cách tạo địa chỉ và khi nào dùng địa chỉ nào, khi nào dùng binding nào. Các bạn giúp mình với. Thanks