Hello mọi người,

Tình cờ tìm trên mạng về SWIFT thấy có channel giới thiệu về SWIFT, Game IOS khá thú vị trên youtube muốn chia sẻ với mọi người.
Ai rảnh thì click vô coi thử nhé.

https://www.youtube.com/user/xcodeswift