Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Cho em hỏi về vấn đề này

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Nơi ở
  Tiền Giang
  Bài viết
  28

  Post Cho em hỏi về vấn đề này

  Mình có thuật toán sau :

  1. Lấy mã ASCII từng ký tự chuỗi Name cộng dồn lại với nhau --> Lưu vào một biến (ví dụ : default_value)

  2. Sau đó, lấy giá trị này * chiều dài chuỗi Name --> Lưu vào biến dafault_value

  3. Lấy ký số đầu tiên của default_value cộng với default_value tính ở bước 2) . Tất cả nhân cho 16
  Code của em viết như sau (viết bằng MFC Visual C++)

  Code:
  	char rea_UserName[70]={0};
  	char rea_RegCode[40]={0};
  	unsigned int a[40];
  
  	int LenName=0;
  	int i=0;
  	unsigned int default_value=0;
  	
  	LenName=GetDlgItemText(IDC_EdtName,rea_UserName,70);
  
  	if (LenName < 1 || LenName >64)
  	{
  		MessageBox("----------===== Your name at least 1 chart and not over 64 chart =====-------- ","Oh !! Please enter User name again !! ");
  	}
  
  	else
  	{
  		
  		//Bước 1 : Lay ma ASCII cua tung ky tu chuoi Name
  		while (i<LenName)
  		{
  			default_value = default_value + rea_UserName[i];
  			i++;
  		}
  		
  		//Bước 2 : Lay gia tri cuoi cung * voi chieu dai chuoi Name
  		default_value = default_value * LenName;
  		
  	    //Bước 3 : Lay ký số đầu tiên của default_value
         
          ....
  
  		wsprintf (rea_RegCode,"%d",default_value);
  
  		SetDlgItemText(IDC_EdtRegCode,rea_RegCode);
  	}
  Em đã làm được bước 3 theo cách sau :

  Code:
  		unsigned int Temp = default_value;
  		
  		int j=0;
  		while (save !=0)
  		{
  			a[j++]=save % 10;
  			save = save/10;
  		}
  
  		default_value = (default_value + a[j-1])*16;

  Nhưng cách này hơi ngược ngạo vì khi chia lấy phần dư lưu vào mảng số nguyên thì nó sẽ đảo ngược lại con số ban đầu. Ví dụ :

  default_value = 14364
  mảng a[] = 4 6 3 4 1

  vì thế muốn lấy ký số đầu tiên của default_value bây giờ chính là lấy phần tử cuối cùng của mảng a (a[j-1])

  Bây giờ mình muốn làm theo kiểu string tức là :

  Code:
  - Chuyển default_value thành dạng chuỗi 
  - Sau đó lấy phần tử đầu tiên của chuỗi này
  - Chuyển phần tử này thành số
  thì phải làm sao ?

  Mong các bạn giúp đỡ dùm mình !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  4

  UINT ui = 0;
  char szString[64];

  // Step 1
  for (int i = 0; szString[i] != 0; i++) {
  ui = ui + szString[i];
  }

  // Step 2
  ui = ui*strlen(szString);

  // Step 3
  char buff[80];
  itoa(ui, buff, 10);
  ui = ui + buff[0] - 48;
  default_value = ui*16;
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi half_life : 11-06-2007 lúc 07:31 AM.
  Khi khỏe mạnh thì sẽ bận rộn rất nhiều công việc. Lúc đau ốm là thời gian suy ngẫm lại cuộc đời.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn