Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Hỏi về tệp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định Hỏi về tệp

  Em viết đoạn này nó ko hiện dc cả tên mình nhập vào nếu có dấu cách VD:nhập Nguyen Van thì nó chỉ hiện được Nguyen.
  #include"conio.h"
  #include"stdio.h"
  #include"iostream.h"
  #include"stdlib.h"
  #include"time.h"
  #include"fstream.h"
  #include"iomanip.h"
  #include"ctype.h"
  void getstr(char *str,int n)
  {
  char tg[21];
  while(1)
  {
  cin.get(str,n);
  if(str[0])
  break;
  else
  cin.ignore();
  }
  while(1)
  {
  cin.get(tg,20);
  if(tg[0]==0)
  {
  cin.ignore();
  break;
  }
  }
  };
  class TS
  {
  private:
  char *ht;
  public:
  TS()
  {
  ht=new char[20];
  }
  ~TS()
  {
  delete ht;
  }
  void nhap()
  {
  cout<<"Nhap ho ten:";getstr(ht,25);
  }
  void hien()
  {
  cout<<" "<<ht;
  }
  void ghitep(char *ttep)
  {
  ofstream f(ttep);
  f<<setprecision(1)<<setiosflags(ios::showpoint);
  f<<endl<<setw(24)<<ht;
  f.close();
  }
  void hientep(char *ttep)
  {
  ifstream f;
  f.open(ttep);
  if(f.bad())
  {
  cout<<"\nTep"<<ttep<<"Khong ton tai";
  getch();
  exit(1);
  }
  f.get(ht,25);
  f>>ht;
  f.ignore();
  f.close();

  }
  void xuat()
  {
  cout<<setprecision(1)<<setiosflags(ios::showpoint) ;
  cout<<"\nTen:"<<ht;
  }
  };
  void main()
  {
  clrscr();
  TS d;
  d.nhap();
  d.hien();
  d.ghitep("tep1.dl");
  d.hientep("tep1.dl");
  d.xuat();
  getch();
  }
  Đang học về đọc ghi tệp xin mọi người chỉ giáo giúp em sửa đoạn này

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Ặc đọc thấy rối mắt luôn , sao cậu ko ghi sai chỗ nào ? Lưu vào chỗ nào cho mọi người khỏi mất thời gian .

  Cậu sai chỗ nào thì tớ chưa nhìn thấy nhưng thường thì cậu thay cái phương thức cin.get() hoặc cin>> thành cin.getline(char *s,int n) là được

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  theo mình thay cái này getstr(ht,25); = cái này cin.get(ht,25); chả biết được ko?thử xem

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  2

  Em cũng chả biết sai ở đoạn nào mà dùng cin.get(ht,25) cũng thế nếu có dấu cách thì ko hiện phần sau dấu cách

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  60

  Tại sao không dùng hàm gets() nhỉ? Hàm này lấy chuỗi nhập vào cho đến ký tự xuống dòng (13) luôn.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định Hỏi về tệp

  ặc gets() là dùng trong C , C++ thì getline() là chắc nhất .

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn