Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Hỏi về tệp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định Hỏi về tệp

  Em viết đoạn này nó ko hiện dc cả tên mình nhập vào nếu có dấu cách VD:nhập Nguyen Van thì nó chỉ hiện được Nguyen.
  #include"conio.h"
  #include"stdio.h"
  #include"iostream.h"
  #include"stdlib.h"
  #include"time.h"
  #include"fstream.h"
  #include"iomanip.h"
  #include"ctype.h"
  void getstr(char *str,int n)
  {
  char tg[21];
  while(1)
  {
  cin.get(str,n);
  if(str[0])
  break;
  else
  cin.ignore();
  }
  while(1)
  {
  cin.get(tg,20);
  if(tg[0]==0)
  {
  cin.ignore();
  break;
  }
  }
  };
  class TS
  {
  private:
  char *ht;
  public:
  TS()
  {
  ht=new char[20];
  }
  ~TS()
  {
  delete ht;
  }
  void nhap()
  {
  cout<<"Nhap ho ten:";getstr(ht,25);
  }
  void hien()
  {
  cout<<" "<<ht;
  }
  void ghitep(char *ttep)
  {
  ofstream f(ttep);
  f<<setprecision(1)<<setiosflags(ios::showpoint);
  f<<endl<<setw(24)<<ht;
  f.close();
  }
  void hientep(char *ttep)
  {
  ifstream f;
  f.open(ttep);
  if(f.bad())
  {
  cout<<"\nTep"<<ttep<<"Khong ton tai";
  getch();
  exit(1);
  }
  f.get(ht,25);
  f>>ht;
  f.ignore();
  f.close();

  }
  void xuat()
  {
  cout<<setprecision(1)<<setiosflags(ios::showpoint) ;
  cout<<"\nTen:"<<ht;
  }
  };
  void main()
  {
  clrscr();
  TS d;
  d.nhap();
  d.hien();
  d.ghitep("tep1.dl");
  d.hientep("tep1.dl");
  d.xuat();
  getch();
  }
  Đang học về đọc ghi tệp xin mọi người chỉ giáo giúp em sửa đoạn này
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Ặc đọc thấy rối mắt luôn , sao cậu ko ghi sai chỗ nào ? Lưu vào chỗ nào cho mọi người khỏi mất thời gian .

  Cậu sai chỗ nào thì tớ chưa nhìn thấy nhưng thường thì cậu thay cái phương thức cin.get() hoặc cin>> thành cin.getline(char *s,int n) là được

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  128

  theo mình thay cái này getstr(ht,25); = cái này cin.get(ht,25); chả biết được ko?thử xem

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  2

  Em cũng chả biết sai ở đoạn nào mà dùng cin.get(ht,25) cũng thế nếu có dấu cách thì ko hiện phần sau dấu cách

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  60

  Tại sao không dùng hàm gets() nhỉ? Hàm này lấy chuỗi nhập vào cho đến ký tự xuống dòng (13) luôn.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định Hỏi về tệp

  ặc gets() là dùng trong C , C++ thì getline() là chắc nhất .
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn