Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: đồ họa trong C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định đồ họa trong C

  cho em hỏi vài hàm đồ họa trong c và vd

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Đừng học những thứ vẽ vời này, có thể là thú vị thật nhưng sẽ không giúp được cho em về sau đâu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Nếu em thích anh up cho cái bài này. Nhưng nói chung là không nên học.
  Bài này nếu không chạy được vì thiếu thư viện graphics thì add thêm node với lib nhá.
  PHP Code:
  #include <graphics.h>
  #include <dos.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  //ke mot loat kim gio phut giay
   
  void ke(int ddo,unsigned dai,unsigned day,unsigned mau);
   
  void ke_giay(unsigned giay);
   
  void ke_phut(unsigned phut);
   
  void ke_gio(unsigned gio,unsigned phut);
   
  void chay_kim_giay(void);
   
  void chay_kim_phut(void);
   
  void chay_kim_gio(void);

  //khai bao bien can dung
      
  int x0,y0,rgio,rphut,rgiay,mgio,mphut,mgiay;
      
  unsigned phutgioht,gioht,giayht,phutht;
       
  void ke(int ddo,unsigned dai,unsigned day,unsigned mau)
      {
          
  unsigned x,y;
        
  float goc;
        while (
  ddo >= 360 )
        
  ddo=ddo 360;
        
  goc=(M_PI/180)*ddo;
        
  x=x0 + (int)(dai*cos(goc) + 0.5);
        
  y=y0 - (int)(dai*sin(goc) + 0.5);
        
  setcolor(mau);
        
  setlinestyle(0,0,day);
        
  line(x0,y0,x,y);
      }

      
  void ke_giay(unsigned giay)
      {
          
  int ddo;
        
  ddo=(90 6*giay);
        
  ke(ddo,rgiay,1,mgiay);
      }

      
  void ke_phut(unsigned phut)
      {
          
  int ddo;
        
  ddo= (90 6*phut);
        
  ke(ddo,rphut,3,mphut);
      }
      
  void ke_gio(unsigned gio,unsigned phut)
      {
          
  int ddo;
        
  ddo 360 90 30*(gio 12) - (phut 1)/2;
          
  ke (ddo,rgio,3,mgio);
      }
      
  void chay_kim_giay(void)
      {
          
  unsigned giay;
        
  struct time t;
        
  gettime(&t);
        
  giay t.ti_sec;
        if(
  giay != giayht)
        {
            
  ke_giay(giayht);
           
  giayht giay;
           
  ke_giay(giayht);
        }
      }
      
  void chay_kim_phut(void)
      {
          
  unsigned phut;
        
  struct time t;
        
  gettime(&t);
        
  phut t.ti_min;
        if (
  phut!= phutht)
        {
            
  ke_phut(phutht);
           
  phutht phut;
           
  ke_phut(phutht);
        }
      }
      
  void chay_kim_gio(void)
      {
          
  unsigned h,gio,phut,sophut,sophutht;
        
  struct time t;
        
  gettime(&t);
        
  gio t.ti_hour;
        
  phut t.ti_min;
        
  sophut gio*60+phut;
        
  sophutht gioht*60+phutgioht;
        if (
  sophut sophutht)
        
  sophut  =sophut 12 60;
        
  sophut sophutht;
        if(
  h>=12)
        {
            
  ke_gio(gioht,phutgioht);
           
  phutgioht phut;
           
  gioht gio;
           
  ke_gio(gioht,phutgioht);
        }
      }

  void main()
  {
      
  struct time t;
     
  char *dso[]={"","12","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11"};
     
  int i,mh 0,mode 0,r,x,y;
     
  float goc;
     
  initgraph(&mh,&mode,"");
     
  x0=(getmaxx() / 2) -1;
     
  y0=(getmaxy() / 2) -1;
     
  ry02;
     
  rgiay 10;
     
  rphut 50;
     
  rgio 90;
     
  mgiay BROWN;
     
  mphut RED;
     
  mgio YELLOW;

     
  setcolor(BLUE);
     
  setlinestyle(0,0,3);
     
  circle(x0,y0,r);
     
  setfillstyle(1,YELLOW);
     
  floodfill(0,0,BLUE);
     
  setfillstyle(1,WHITE);
     
  floodfill(x0,y0,BLUE);
     
  setlinestyle(0,0,1);
     
  circle(x0,y0,10);
     
  setfillstyle(1,GREEN);
     
  floodfill(x0,y0,BLUE);
     
  settextjustify(1,1);
     
  setcolor(MAGENTA);
     
  outtextxy(x0,y0 80,"WRITED BY");
     
  outtextxy(x0,y0 100,"Vu Thanh Nam Dep Trai KTV6.3A");
     
  outtextxy(x0,y0 120,"PROGRAMMER");

     
  settextstyle(3,0,3);
     
  settextjustify(1,1);
     
  setcolor(BLUE);
     for(
  1;<= 12;++i)
     {
         
  goc = (M_PI+M_PI 2) - (1)*(M_PI/6);
        
  x0 + (int)(rphut*cos(goc) + 0.5);
        
  y0 - (int)(rphut*sin(goc) + 0.5);
        
  outtextxy(x,y,dso[i]);
     }

     
  gettime(&t);
     
  gioht t.ti_hour;
     
  phutht t.ti_min;
     
  giayht t.ti_sec;
     
  phutgioht phutht;
     
  setwritemode (XOR_PUT);

     
  ke_gio(gioht,phutgioht);
     
  ke_phut(phutht);
     
  ke_giay(giayht);

     do
     {
         
  chay_kim_giay();
        
  chay_kim_phut();
        
  chay_kim_gio();
     }while(!
  kbhit());

     
  getch();


 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  4

  outtextxy(x0,y0 + 80,"WRITED BY");
  outtextxy(x0,y0 + 100,"Vu Thanh Nam Dep Trai KTV6.3A");
  outtextxy(x0,y0 + 120,"PROGRAMMER");
  dám đổi mã nguồn nha iamtv đợi đấy

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tran_anh1987 Xem bài viết
  dám đổi mã nguồn nha iamtv đợi đấy
  Ơ viết thế cho nó đẹp chứ ai mà ngồi làm được cả cái mã nguồn này. Toàn trong sách hướng dẫn cả thôi mà. Mình hiểu mã nguồn là được rồi. Nói chung học cái này là vô bổ.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn