Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bị lỗi với dll hook message

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Mặc định Bị lỗi với dll hook message

  Em đang làm 1 cái dll hook message như sau:

  // hook.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #define DLL_EXPORTS
  #include "hook.h"

  HWND h;
  HINSTANCE hInstance;
  HHOOK hHook;

  void show (long val)
  {
  char s[40];
  sprintf (s, "%d", val);
  MessageBox (NULL, s, "DLL", MB_OK);
  }

  LRESULT CALLBACK GetMsgProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

  BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
  DWORD ul_reason_for_call,
  LPVOID lpReserved
  )
  {
  switch (ul_reason_for_call)
  {
  case DLL_PROCESS_ATTACH:
  hInstance = (HINSTANCE) hModule;
  case DLL_THREAD_ATTACH:
  case DLL_THREAD_DETACH:
  case DLL_PROCESS_DETACH:
  break;
  }
  return TRUE;
  }

  DLL_API long InstallKeyboardHook (HWND hwnd)
  {
  if (!IsWindow (hwnd)) return 0;
  *h = hwnd;
  hHook = SetWindowsHookEx (WH_GETMESSAGE, (HOOKPROC) GetMsgProc, hInstance, 0);
  return (long) hHook;
  }

  DLL_API long RemoveKeyboardHook ()
  {
  return UnhookWindowsHookEx (hHook);
  }

  LRESULT CALLBACK GetMsgProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  if (nCode < 0)
  {
  return CallNextHookEx (hHook, nCode, wParam, lParam);
  }
  else
  {
  LPMSG msg = (LPMSG) lParam;
  if ((msg->message == WM_KEYDOWN) || (msg->message == WM_KEYUP))
  {
  show (h);
  };
  return CallNextHookEx (hHook, nCode, wParam, lParam);
  };
  }

  Nhưng khi viết chương trình chạy thử thì chỉ khi nào chương trình của mình nhận focus thì mới hiện đúng h, nếu ko thì giá trị h toàn bằng 0; ko hiểu tại sao đây.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Bài viết
  166

  Thử thay
  Code:
  hHook = SetWindowsHookEx (WH_GETMESSAGE, (HOOKPROC) GetMsgProc, hInstance, 0);
  bằng
  Code:
  hHook = SetWindowsHookEx (WH_KEYBOARD, (HOOKPROC) GetMsgProc, hInstance, 0);
  xem sao, nếu không thì up cả workspace nên cho dễ

Các đề tài tương tự

 1. Hook Message Click button - Menu - Trên Process Khác
  Gửi bởi optimist27 trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-04-2021, 06:23 PM
 2. Mouse hook system-wide lại chạy như local hook ???
  Gửi bởi nguoixanh trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-11-2013, 03:01 PM
 3. Cách xử lý Message của MFC, nghĩa là khi gởi một message đến chính nó trong Dialog
  Gửi bởi theboy909 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 13-06-2011, 05:16 PM
 4. Hook Message chỉ 1 file Exe
  Gửi bởi MartSoft trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 10-02-2010, 05:53 PM
 5. [Kernel Driver] ShaDow SSDT Hook Có Phải là Hook đồ Họa
  Gửi bởi chàng trai dễ thương trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-10-2009, 07:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn