string previousChar = "";
if((previousChar=="-"||previousChar=="+")||(previousChar>="0"&&previou sChar<="9"))
em muốn xử lý chuỗi string này. nếu như nó gặp nguyên dương or nguyên âm or các dạng số thực...hoặc so thuc co phan dinh tri -1.E05
nhu the nao vay???a chi giup voi???