Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tính hạng của một ma trận trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Mặc định Tính hạng của một ma trận trong lập trình C

  Hôm trước abcde có gủi cho mình đoạn code sau. Nhưng không biết liên lạc lại với abcde như thế nào ? ( Vì cậu gởi mail thông qua 4rum mà lại không đưa địa chỉ ) Với lại thấy bài này cũng hay hay nên tớ đưa lên cho mọi người thảo luận có gì thì học hỏi ?

  1) tính hạng của ma trận vuông:
  C Code:
  1.       for(i=0;i<n;i++)
  2.           for(j=0;j<m;j++)
  3.           {  
  4.              printf("%d%d",i,j);
  5.              scanf("%d",a[i][j]);
  6.            }
  7.            while(k!=0)
  8.            {
  9.                  k<n;
  10.                  i==j;
  11.                  a[i][j]=a[i][i];
  12.                  a[i][j]=a[j][j];
  13.                  k++;
  14.            }
  15.            printf("hang cua ma tran la:%d",d);
  16.            getch();

  Ở phía trên mình đã khai báo biến và nhập số dòng ,
  số cột đầy đủ.

  Bây giờ mình có ý kiến như sau . Tinh thần thì theo đoạn code trên hạng của ma trận luôn luôn bằng một giá trị của biến "d" mặc dù trong code cậu chẳng khai báo d chỗ nào . Và dùng ở đâu . Thứ hai nữa là trong đoạn while tớ thật sự không hiểu cậu viết hàm while đó để làm gì tự nhiên kiểm tra i có trùng j hay không rồi gán rất lộn xộn .

  Để giải bài này cậu hãy đưa cái giải thuật mà cậu muốn làm thì anh em sẽ dựa trên đó để giúp đỡ cho cậu .

  Tiếp nữa là bài đổi hệ số thì cậu dựa vào bài đổi sang cơ số 2 để làm bài đổi sang 16 . Cố lên nhé . Sau nữa là nhắn tin qua yahoo vì tớ không thích đọc bài qua mail ok ! Hoặc có gì thì cứ viết lên 4 rum anh em sẽ giúp tận tình .

  CHúc cậu sớm thành công !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  4

  uh, hình như chỉ đúng với ma trận tam giác , chéo thì phải. thuat toán mình là:
  Khai báo 1 biến đếm, cho 1 vòng lặp, chạy từ 1-->n, điều kiện là i=j, nếu gap a[i][j] và a[i][j]!=0 thì tăng biến đếm lên 1, thế thôi. Tức là mình đang làm công việc đếm số phần tử khác 0 trên đường chéo chính

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  internet 2/2010
  Bài viết
  2

  sưu tầm đó
  C Code:
  1. #include <iomanip.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. void main()
  5. {
  6.    int i,j,k,t,n,m,hang;
  7.    float a[10][10],temp,luu;
  8.    clrscr();
  9.    cout <<"\nBan muon tinh hang ma tran cap n*m (1<=n,m<=10)";
  10.    do{
  11.       printf("\nHay nhap n=");
  12.       scanf("%d",&n);
  13.    }while(n>10||n<1);
  14.    do{
  15.       printf("\nHay nhap m=");
  16.       scanf("%d",&m);
  17.    }while(m>10||m<1);
  18.    //Nhap ma tran
  19.    printf("\nNhap vao cac he so cua ma tran[%d x %d]:\n",n,m);
  20.    for(i=0;i<n;i++){
  21.       for(j=0;j<m;j++){
  22.          printf("a[%d][%d]=",i+1,j+1);
  23.          scanf("%f",&a[i][j]);
  24.       }
  25.       printf("\n");
  26.    }
  27.    clrscr();
  28.    //In ra ma tran vua nhap vao
  29.    printf("\n Ma tran vua nhap vao la:\n\n");
  30.    for(i=0;i<n;i++){
  31.       for(j=0;j<m;j++){
  32.      printf("%3.2f\t",a[i][j]);
  33.       }
  34.       printf("\n");
  35.    }
  36.    i=0;j=0;
  37.    while(i<n&&j<m){
  38.       if(a[i][j]==0){
  39.      for(t=i+1;t<n;t++)
  40.         if(a[t][j]!=0){
  41.            for(k=i;k<m;k++){
  42.           temp=a[t][k];
  43.           a[t][k]=a[i][k];
  44.           a[i][k]=temp;
  45.            }
  46.            break;
  47.         }
  48.      if(t==n)j++;
  49.       }
  50.       if(a[i][j]!=0){
  51.      for(t=i+1;t<n;t++)
  52.         if(a[t][j]!=0){
  53.            luu=a[t][j];
  54.            for(k=j;k<m;k++)
  55.           a[t][k]=a[t][k]-a[i][k]*luu/a[i][j];
  56.         }
  57.      i++;j++;
  58.       }
  59.    }
  60.    printf("\nViet lai ma tran vua nhap vao :\n\n");
  61.    for(i=0;i<n;i++){
  62.       for(j=0;j<m;j++){
  63.      printf("%3.2f\t",a[i][j]);
  64.       }
  65.       printf("\n");
  66.    }
  67.    hang=n;
  68.    for(i=0;i<n;i++){
  69.       for(j=0;j<m;j++)
  70.      if(a[i][j]!=0)break;
  71.       if(j==m)hang--;
  72.    }
  73.    printf("\nHang cua ma tran la:%d",hang);
  74.    getch();  
  75. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Bài viết
  2

  Mình test thử, nó chạy không đúng bạn ơi.

Các đề tài tương tự

 1. [Hỏi] Cách nhân 2 ma trận với các phần tử của ma trận đợc để trong mảng 1 chiều.
  Gửi bởi code_c trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 23-09-2012, 10:24 PM
 2. Mảng trên C++ Tính TBC các phần tử của M.Trận B từ các số cho trước trong M.trận A
  Gửi bởi ngoc_le_iu_iu trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 13-03-2012, 06:22 AM
 3. Làm thế nào để xác định vị trí của ma trận đơn vị trong ma trận a
  Gửi bởi haiictu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-11-2011, 10:57 AM
 4. Viết hàm con trả về nhiều giá trị trong ma trận?
  Gửi bởi tuan_uct trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-05-2011, 11:11 AM
 5. Biến trả lấy giá trị trả về trong Stored Procedure
  Gửi bởi iamonlining trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-12-2009, 05:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn