Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển Kiên Giang, bôt cá biển Đà Nẵng, bột cá mắt kiếng với chỉ tiêu sau:


a. Bột cá Kiên Giang


- Đạm: 50%


- Tro: 20 max


- Ẩm : 10%


b. Bột cá Đà Nẵng


- Đạm: 55%


- Ẩm: 10 max


- Tro: 25 max


c. Bột cá mắt kiếng


- Đạm 50%


- Ẩm : < 10%


- Béo : < 3%


- Mặn :<4%


- Tro:< 24%


d. Bột cá Quảng Nam


- Đạm: 60%


- Tro: 25 max


- Ẩm : 10%


Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com

Skype: hangtran087

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 20-11-2014 lúc 09:51 AM - - -

Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá biển Kiên Giang, bôt cá biển Đà Nẵng, bột cá mắt kiếng với chỉ tiêu sau:


a. Bột cá Kiên Giang


- Đạm: 50%


- Tro: 20 max


- Ẩm : 10%


b. Bột cá Đà Nẵng


- Đạm: 55%


- Ẩm: 10 max


- Tro: 25 max


c. Bột cá mắt kiếng


- Đạm 50%


- Ẩm : < 10%


- Béo : < 3%


- Mặn :<4%


- Tro:< 24%


d. Bột cá Quảng Nam


- Đạm: 60%


- Tro: 25 max


- Ẩm : 10%


Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com

Skype: hangtran087