mình đang làm đề tài tốt nghiệp về tester nhưng bí bách quá , không tiến triển được gì nhiều mà lại sắp đến hạn phải nộp
các bạn giúp mình với hay có ai giới thiệu giúp mình cũng được ( giá cả mình thương lượng )
mình đang cần làm 1 đề tài về tester trong vòng 1 tháng . cuối tháng 12 xong , 1 hệ thống test tự động
công việc : cài đặt , viết vài đoạn script nhỏ để nối các phần mềm lại với nhau,
cụ thể là , github + jenkins + robotium + UI test tool .
mong mọi người giúp đỡ :(
liên hệ : 0949390409
mail : quyennq.ssc@gmail.com