Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Cách lập một query tính lũy kế

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2014
  Bài viết
  2

  Mặc định Cách lập một query tính lũy kế

  Chào các bạn, mình đang làm báo cáo thống kê bằng access nhưng có một vấn đề mình làm mãi mà không được, Có ai biết thì hướng dẫn giúp cách tính lũy kế bằng query. Ai có mẫu cho mình tham khảo. Thank’s
  VD:
  Ngày nhập ------- MaSP ---------- TenSP---------------- Khoiluong--------------Luyke
  24/11/2014 ------ 001 ------------ Voi -------------------35000
  24/11/2014 ------ 002 ------------Luu huynh------------12000
  24/11/2014 ------ 003 ------------Muoi ------------------5000
  24/11/2014 ------ 004 ------------Duong ----------------80000

  25/11/2014 ------ 001 ------------ Voi -------------------25000 --------------60000
  25/11/2014 ------ 002 ------------Luu huynh------------10000----------------22000
  25/11/2014 ------ 003 ------------Muoi ------------------4000 ---------------9000
  25/11/2014 ------ 004 ------------Duong ----------------70000----------------150000

  26/11/2014 ------ 001 ------------ Voi -------------------22000 --------------82000
  26/11/2014 ------ 002 ------------Luu huynh------------11000----------------33000
  26/11/2014 ------ 003 ------------Muoi ------------------3000 ---------------12000
  26/11/2014 ------ 004 ------------Duong ----------------85000----------------235000

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 25-11-2014 lúc 01:33 PM - - -

  Sao không có ai hướng dẫn giùm mình vậy nhi?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  70

  Mình chỉ có SQL thôi bạn, bạn tham khảo thử.
  Mình áp dụng cách thức tương tự của bài toán tính giá điện bậc thang của một tác giả nào đó mình cũng không nhớ rõ nữa.
  Code:
  IF OBJECT_ID('tempdb..#tmpLuyKe') IS NOT NULL
    DROP TABLE #tmpLuyKe
  Set dateformat dmy
  
  Declare @tmp table (Ngay smalldatetime, MaSP varchar(10), TenSP varchar(100), KhoiLuong decimal, LuyKe decimal)
  Insert @tmp Select '24/11/2014','001','Voi','35000','0'
  Insert @tmp Select '24/11/2014','002','LuuHuynh','12000','0'
  Insert @tmp Select '24/11/2014','003','Muoi','5000','0'
  
  Insert @tmp Select '25/11/2014','001','Voi','25000','0'
  Insert @tmp Select '25/11/2014','002','LuuHuynh','10000','0'
  Insert @tmp Select '25/11/2014','003','Muoi','4000','0'
  
  Insert @tmp Select '26/11/2014','001','Voi','22000','0'
  Insert @tmp Select '26/11/2014','002','LuuHuynh','11000','0'
  Insert @tmp Select '26/11/2014','003','Muoi','3000','0'
  
  select t2.Ngay, t2.MaSP, t2.TenSP, t2.KhoiLuong , t1.KhoiLuong [OldLuong], t2.LuyKe
  Into #tmpLuyKe
  from @tmp t1 left join @tmp t2 on datediff(d, t1.Ngay, t2.Ngay)=1
  Where t1.MaSP=T2.MaSP
  
  Insert #tmpLuyKe (Ngay, MaSP, TenSP)
  Select Min(Ngay), MaSP, TenSP
  From @tmp
  Group by MaSP, TenSP
  
  Update #tmpLuyKe
  Set KhoiLuong=tmp.KhoiLuong, OldLuong=0
  From #tmpLuyKe lk join @tmp tmp on lk.MaSP=tmp.MaSP and lk.Ngay=tmp.Ngay
  Where lk.Ngay in (select Min (Ngay) From @tmp)
  
  Update #tmpLuyKe
  Set LuyKe=KhoiLuong+OldLuong
  
  Select * from #tmpLuyKe order by Ngay, MaSP
  Lương Tấn Thi
  Phone: 094.394.1568
  Mail: luongtanthi@gmail.com
  Skype: luongtanthi
  Facebook: https://www.facebook.com/luongtanthi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn