Xây các lớp được mô tả:
Lớp sách: Mã sách,tên sách,nhà xuất bản,năm sản xuất,
và phương thức tạo lập Tìm kiếm sách theo tên
(Phương thức tạo lập mình làm được nhưng phần tìm kiếm sách theo tên thì k biết )Mn giúp với ạ!
làm bằng c# ạ