Như tiêu đề ạ, đây là bài tập lớn thầy giáo giao cho nhóm em. Và đọc phần đề em chưa rõ mong mọi người ai hiểu giải thích cho em với. Em cám ơn.

Cụ thể là:

Cho em hỏi cái danh mục lớp là phần dữ liệu dạng đối tượng class (như trong java) hay là là gì vậy ạ?
Nếu dùng stack thì em chỉ biết các hàm push, pop
Nếu ứng dụng với thuật toán QuickSort thì ý tưởng làm thế nào ạ?