Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 24 kết quả

Đề tài: Làm việc với lớp String trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Smile Làm việc với lớp String trong lập trình C#

  Lớp String là 2 lớp cơ bản trong .NET giúp người dùng thao tác với chuỗi 1 cách nhanh-gọn-lẹ hơn, hầu như trong .NET, bạn sẽ không phải “gồng mình” với những thao tác xử lý chuỗi phức tạp vì C# đã cung cấp cho bạn những phương thức để xử lý chúng.
  Hiểu sơ qua về lớp String:
  - Một thể hiện của lớp String thì không thay đổi, nghĩa là mỗi khi một thể hiện được tạo, nó không bị chỉnh sửa được. Nó có những phương thức mà trả về 1 chuỗi mới, 1 chuỗi con từ 1 chuỗi cha.
  - Chỉ mục trong String được tính từ số 0 (zero based). Nghĩa là ký tự đầu tiên trong chuỗi bất kỳ sẽ có chỉ mục là 0.
  - Mặc định, String sẽ trả về 1 chuỗi rỗng (“”), bởi thế bạn không cần phải khởi tạo nó như bạn đã từng làm trong C++ hoặc các ngôn ngữ khác. Lưu ý: một chuỗi rỗng thì lớn hơn một chuỗi null. ^ ^
  Những thành viên trong lớp String:
  Lớp String cung cấp 2 thuộc tính – Chars và Length. Thuộc tính Chars trả về 1 ký tự tại 1 vị trí xác định trong chuỗi. Còn thuộc tính Length trả về số lượng ký tự có trong chuỗi.
  Lớp String cung cấp 2 loại phương thức – static và instance. Phương thức Static chỉ có thể được sử dụng với lớp String (khỏi phải tạo 1 thể hiện của lớp String nè), còn phương thức Instance chỉ sử dụng được thông qua thể hiện của lớp String.

  So sánh 2 chuỗi:
  Phương thức Compare so sánh 2 chuỗi và trả về 1 giá trị kiểu int. Giá trị này có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 0
  + Nhỏ hơn 0: chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2
  + Bằng 0: 2 chuỗi bằng nhau
  + Lớn hơn 0: chuỗi 1 lớn hơn chuỗi 2
  Visual C# Code:
  1. // So sanh 2 chuoi bat ky
  2. //====================================
  3. string str1 = "ppp";
  4. string str2 = "ccc";
  5. int res = String.Compare(str1, str2);
  6. Console.WriteLine("First result:" +res.ToString());
  7. str2 = "ttt";
  8. res = String.Compare(str1, str2);
  9. Console.WriteLine("Second result:" +res.ToString());
  10. str1 = "ttt";
  11. res = String.Compare(str1, str2);
  12. Console.WriteLine("Third result:" +res.ToString));
  13. //====================================
  Bạn có thể so sánh chuỗi như sau:
  Visual C# Code:
  1. string str = "kkk";
  2. Console.WriteLine( str.CompareTo(str1) );

  Sao chép và nối chuỗi:
  Phương thức Concat nối nhều chuỗi và trả về 1 chuỗi mới. Sử dụng Concat, bạn có thể nối 2 chuỗi bất kỳ như sau:
  Visual C# Code:
  1. string chuoi01 = "ppp";
  2. string chuoi02 = "ccc";
  3. string chuoiketqua = String.Concat(chuoi01, chuoi02);
  4. Console.WriteLine(chuoiketqua);
  Đoạn code sau minh họa việc nối 1 chuỗi với 1 đối tượng:
  Visual C# Code:
  1. object obj = (object)12;
  2. chuoiketqua = String.Concat(chuoi01, obj);
  3. Console.WriteLine(chuoiketqua);

  Phương thức Copy sao chép nội dung 1 chuỗi đến 1 chuỗi khác. Code minh họa như sau:
  Visual C# Code:
  1. string chuoi01 = "ppp";
  2. string chuoi02 = "ccc";
  3. string chuoiketqua = String.Copy(chuoi01);
  4. Console.WriteLine("Copy result :" + chuoiketqua);

  Phương thức Clone trả về 1 bản sao chép của 1 chuỗi từ 1 đối tượng. Đoạn code sau đây minh họa việc tạo 1 bản sao chép của chuoi01:
  Visual C# Code:
  1. string chuoi01 = "ppp";
  2. object objClone = str1.Clone();
  3. Console.WriteLine("Clone :"+objClone.ToString());

  Phương thức Join hữu ích khi bạn cần chèn 1 saparator (khó dịch quá, tạm dịch là "chuỗi nhận dạng") vào giữa những phần tử trong chuỗi. Nói thế khó hiểu quá, mình cho ví dụ sau để dễ hiểu:
  Visual C# Code:
  1. string str1 = "ppp";
  2. string str2 = "ccc";
  3. string str3 = "kkk";
  4. string[] allStr = new String[]{str1, str2, str3};
  5. string strRes = String.Join(", ", allStr);
  6. Console.WriteLine("Join Results: "+ strRes);

  Output Code:
  1. Join Results: ppp, ccc, kkk

  Thêm, xóa và thay thế chuỗi:
  Phương thức Insert chèn 1 chuỗi bất kỳ vào 1 chỉ mục của 1 thể hiện String. Ví dụ:
  Visual C# Code:
  1. string chuoi01 = "ppp";
  2. string chuoiketqua = chuoi01.Insert(2, "bbb");
  3. Console.WriteLine(strRes.ToString());

  Output Code:
  1. ppbbbp
  Phương thức Remove xóa 1 số ký tự bất kỳ từ 1 vị trí bất kỳ trong 1 chuỗi. Phương thức này trả về 1 kết quả là 1 chuỗi. Ví dụ, đoạn code sau xóa 3 ký tự từ chỉ mục thứ 3
  Visual C# Code:
  1. string s = "123abc000";
  2. Console.WriteLine(s.Remove(3, 3));

  Output Code:
  1. 123000

  Phương thức Replace thay thế những ký tự bất kỳ trong chuỗi thành những ký tự do bạn chỉ định. Sau đây là đoạn code minh họa:
  Visual C# Code:
  1. string chuoi01 = "ppp";
  2. string chuoiketqua = str1.Replace('p', 'l');
  3. Console.WriteLine("Replaced string:"+ chuoiketqua.ToString() );

  Output Code:
  1. Replaced string:lll

  UperCase và LowerCase một chuỗi:
  Visual C# Code:
  1. string aStr = "adgas";
  2. string bStr = "ABNMDWER";
  3. string strRes = aStr.ToUpper();
  4. Console.WriteLine("Uppercase:"+ strRes.ToString());
  5. strRes = bStr.ToLower();
  6. Console.WriteLine("Lowercase:"+ strRes.ToString());
  Output:
  Output Code:
  1. Uppercase:ADGAS
  2. Lowercase:abnmdwer
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi neverland87 : 30-05-2007 lúc 01:57 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  55

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi neverland87 Xem bài viết
  Phương thức Join hữu ích khi bạn cần chèn 1 saparator (khó dịch quá, tạm dịch là "chuỗi nhận dạng") vào giữa những phần tử trong chuỗi. Nói thế khó hiểu quá, mình cho ví dụ sau để dễ hiểu:
  [/code]
  separator trong menu thì nó là cái bị gạch đỏ. (Đường phân cách các nhóm)
  Trong câu lệnh C# thì nó là dấu chấm phẩy (semicolon) ngăn cách giữa 2 lệnh.
  Loay hoay mãi không biết làm sao.
  Nhờ bạn chỉ dùm tôi cách lấy tên file trong 1 chuỗi.
  (Ví dụ:
  Lấy tên file "sybex - c.sharp database programming.chm" trong chuỗi "D:\NamPT\eBooks\Csharp\sybex - c.sharp database programming.chm")
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nampt : 30-05-2007 lúc 05:12 PM. Lý do: Không thể đưa ảnh lên

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nampt Xem bài viết
  Loay hoay mãi không biết làm sao.
  Nhờ bạn chỉ dùm tôi cách lấy tên file trong 1 chuỗi.
  (Ví dụ:
  Lấy tên file "sybex - c.sharp database programming.chm" trong chuỗi "D:\NamPT\eBooks\Csharp\sybex - c.sharp database programming.chm")
  Để trích chuỗi, có nhiều cách, mình áp dụng những gì đã bàn phía trên để làm điều này:
  Code:
  string path = @"D:\NamPT\eBooks\Csharp\sybex - c.sharp database programming.chm";
  string filename = path.Remove(0,path.LastIndexOf('\\')+1);
  Console.Write("File name:{0}",filename);

 4. #4
  Ngày gia nhập
  05 2007
  Bài viết
  55

  OK! Nó chạy hoàn toàn chính xác.
  Cám ơn bạn!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  2

  bài viết của các bạn rất hay và hữu ích, mình thấy trong C# ko có hàm nào để đảo kí tự trong chuỗi hay sao nhỉ? ví dụ mình muốn đảo chuỗi abcd ---> dcba thì mình phải dùng thuật toán và viết hàm riêng à? bạn nào đã làm cái này rùi nếu thấy trong C# có hàm được cung cấp sẵn thì giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  3

  Mặc định Làm việc với lớp String trong lập trình C#

  bạn có thể dùng theo cách này:
  string s="abcd";
  //tách chuỗi thành từng kí tự đưa lưu vào mảng 1 chiều
  char[] c = s.ToCharArray();
  //đảo ngược mảng
  Array.Reverse(c);
  console.writeline(c);

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hải Phòng city
  Bài viết
  527

  Mặc định Làm việc với lớp String trong lập trình C#

  thanks.......................................
  Có câu lệnh nào cho phép copy một đoạn của string khác không?
  giả sử mình có
  Code:
  st="123456789";
  mình muốn copy từ số 3 đến số 8 vào st1 thì làm sao vậy?
  tức là
  Code:
  st1="345678";
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi qhhqnavy : 01-04-2011 lúc 10:34 PM.
  ****************************************
  *****Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam*****
  ****************************************

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  22

  giả sử e có các hệ số của 1 phương trình bậc 2 là a, b, c kiểu int. bây giờ muốn in ra màn hình phương trình là ax2 + bx + c thì viết câu lệnh như thế nào ạ? e nghĩ cái phương trình đó là dạng kiểu string nên đăt câu hỏi ở đây có gì không phải các bác bỏ quá!
  bao giờ cho đến ngày xưa!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tieutuyetyeutinh Xem bài viết
  giả sử e có các hệ số của 1 phương trình bậc 2 là a, b, c kiểu int. bây giờ muốn in ra màn hình phương trình là ax2 + bx + c thì viết câu lệnh như thế nào ạ? e nghĩ cái phương trình đó là dạng kiểu string nên đăt câu hỏi ở đây có gì không phải các bác bỏ quá!
  không biết có phải thế này ko :

  int a = 1, b = 2, c = 3;
  Console.WriteLine("{0}x2+{1}x+{2}",a,b,c);

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  32

  bạn nào biết cách chuyển 1 chuổi unicode tiếng việt có dấu thành chuổi không dấu không giúp mình với!!

Các đề tài tương tự

 1. Method String.CompareTo(string strB) trong C# thực hiện so sánh 2 chuỗi như thế nào?
  Gửi bởi tpqnnd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-05-2012, 10:52 AM
 2. Bài tập C++ tạo toán tử ==trong lớp string với tham số là string, char
  Gửi bởi truonglong99 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 24-10-2011, 08:56 AM
 3. Lập trình C++ sử dụng string trong C++. Lỗi C2146: syntax error : missing ';' before identifier tại string string_rep()const;?
  Gửi bởi levanvuonglvv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 15-09-2011, 10:28 PM
 4. So sánh string với String trong C#
  Gửi bởi qhhqnavy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 17-04-2011, 09:24 AM
 5. Tìm string trong string bằng C#?
  Gửi bởi ngocthangmediasoft trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 20-03-2010, 07:54 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn