Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: vấn đề về thể hiện của kiểu enum

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định vấn đề về thể hiện của kiểu enum

  - Anh chị cho em hỏi là kiều dữ liệu enum (liệt kê) là hàm hay là biến vậy ??? Mà chu dù là gì đi nữa thì nó củng là một thành viên của một lớp thôi thì tại sao nó lại có thề tạo đối tượng theo kiểu dữ liệu của mình được ạ ???

  Code:
  public class EmployeeComparer : IComparer
      {
        //định nghĩa kiểu liệt kê
        public enum ComparisionType : int
        {
          EmpID,
          Yrs,
        }
  private ComparisionType whichComparision;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  574

  Đã gọi nó là KIỂU mà còn hàm hay biến.

  Bản thân kiểu kiệt kê là số nguyên, tức là nó kế thừa từ số nguyên.
  Mặc định:
  - Lúc tạo kiểu mà không kế thừa thì một trong các kiểu số nguyên thì nó sẽ tự hiểu là số nguyên 4 byte (Int32)
  - Lúc khai báo các giá trị trong kiểu liệt kê mà không giá giá trị thì nó sẽ tự gán theo giá trị tăng dần từ 0.

  VD:
  Visual C# Code:
  1. // Mặc định
  2. public enum Flags{ // Tự kế thừa từ kiểu số nguyên 4 byte (Int32/int)
  3.     Vietnam, // 0
  4.     USA, // 1
  5.     Cambodia, // 2
  6.     Thailand, // 3
  7.     Laos // 4
  8. }
  9.  
  10. // Đầy đủ
  11. public enum Flags : short { // Kế thừa từ kiểu số nguyên 2 byte (Int16/short)
  12.     Vietnam = 84,
  13.     USA = 1,
  14.     Cambodia = 855,
  15.     Thailand = 66,
  16.     Laos = 856
  17. }
  18.  
  19. // Dùng:
  20. Flags F = Flags.Vietnam;
  21. Flags F = (Flags)0;
  22. int intF = (int)Flags.Vietnam;
  Ctrl + Space is your friend!
  Exception is your teacher!

  Java: http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/overview-summary.html
  .NET: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg145045(v=vs.110).aspx

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2014
  Bài viết
  0

  mấy cái anh nói em biết hết rồi (trừ cái vấn đề về biến ^^). Ý em hỏi ở đây là em tưởng chỉ có lớp mới có thể tạo đối tượng thôi mà sao em thấy enum là thành viên của lớp mà cũng có thể tạo đối tượng vd trong bài của anh: Flags F

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn