Mọi người có ai biết cách về lập trình C++ kết nối với SQL sever không. Chỉ giáo mình với và cho mình xin file demo luôn nha
Thanks