xin chào mọi người,
Code:
Month      Balance      Interest       Minimum        Sum of
                this month                  interest paid
mình chỉ mới học dùng với setw, right, left nhưng không biết làm cách này để chỗ "interest this month" and "sum of interest paid" xuống dòng như vậy.
xin mọi người giúp đỡ ạ.
chân thành cám ơn.