Chào mọi người
mình mới học C# mọi người cho mình hỏi giữa List va IEnumrable thì có điểm gì khác nhau và trong trường hợp nào thì sử dụng cái nào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.