Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Chuyển 1 folder vào folder program file?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Chuyển 1 folder vào folder program file?

  Tình hình là em tạo 1 folder Test, trong folder đó có 1 file text Text.txt, em định copy nguyên folder đó sang folder Program File ( hoặc Program File (x86)), nhưng báo lỗi, anh chị giúp em cách sửa với
  Java Code:
  1. package test;
  2.  
  3. import java.io.File;
  4. import java.io.FileInputStream;
  5. import java.io.FileOutputStream;
  6. import java.io.IOException;
  7. import java.io.InputStream;
  8. import java.io.OutputStream;
  9.  
  10. import org.apache.commons.io.FileUtils;
  11.  
  12. public class CopyFile {
  13.      public static void main(String[] args)
  14.         {  
  15.             File srcFolder = new File("C:/Users/sony/Desktop/test");
  16.             File destFolder = new File("C:/Program Files/test");
  17.      
  18.             //make sure source exists
  19.             if(!srcFolder.exists()){
  20.      
  21.                System.out.println("Directory does not exist.");
  22.                //just exit
  23.                System.exit(0);
  24.      
  25.             }else{
  26.      
  27.                try{
  28.                 copyFolder(srcFolder,destFolder);
  29.                }catch(IOException e){
  30.                 e.printStackTrace();
  31.                 //error, just exit
  32.                     System.exit(0);
  33.                }
  34.             }
  35.      
  36.             System.out.println("Done");
  37.         }
  38.      
  39.         public static void copyFolder(File src, File dest)
  40.             throws IOException{
  41.      
  42.             if(src.isDirectory()){
  43.      
  44.                 //if directory not exists, create it
  45.                 if(!dest.exists()){                
  46.                    if(dest.mkdirs())
  47.                    {
  48.                    System.out.println("Directory copied from "
  49.                                   + src + "  to " + dest);
  50.                    }
  51.                    else
  52.                    {
  53.                     System.out.println("Failed to create multiple directories!");  
  54.                    }
  55.                 }
  56.      
  57.                 //list all the directory contents
  58.                 String files[] = src.list();
  59.      
  60.                 for (String file : files) {
  61.                    //construct the src and dest file structure
  62.                    File srcFile = new File(src, file);
  63.                    File destFile = new File(dest, file);
  64.                    //recursive copy
  65.                    copyFolder(srcFile,destFile);
  66.                 }
  67.      
  68.             }else{
  69.                 //if file, then copy it
  70.                 //Use bytes stream to support all file types
  71.                 InputStream in = new FileInputStream(src);
  72.                     OutputStream out = new FileOutputStream(dest);
  73.      
  74.                     byte[] buffer = new byte[1024];
  75.      
  76.                     int length;
  77.                     //copy the file content in bytes
  78.                     while ((length = in.read(buffer)) > 0){
  79.                        out.write(buffer, 0, length);
  80.                     }
  81.      
  82.                     in.close();
  83.                     out.close();
  84.                     System.out.println("File copied from " + src + " to " + dest);
  85.             }
  86.         }
  87. }
  Thông báo lỗi:
  Failed to create multiple directories!
  java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\test\test.txt (The system cannot find the path specified)
  at java.io.FileOutputStream.open(Native Method)
  at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source)
  at java.io.FileOutputStream.<init>(Unknown Source)
  at test.CopyFile.copyFolder(CopyFile.java:89)
  at test.CopyFile.copyFolder(CopyFile.java:82)
  at test.CopyFile.main(CopyFile.java:45)

  Theo em tìm hiểu thì do cái UAC nó chặn, mình phải có quyền administrator mới tạo được folder trong Program File, loay hoay thì tạo thêm 1 file manifest như sau:
  Code:
  Manifest-Version: 1.0
  Main-Class: test.CopyFile
  
  Name: test/
  Sealed: true
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
  <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> 
  <v3:trustInfo xmlns:v3="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
   <v3:security> <v3:requestedPrivileges> 
   <v3:requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"/> 
   </v3:requestedPrivileges> 
   </v3:security> 
   </v3:trustInfo> 
   </assembly>
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	3
Size:		94.4 KB
ID:		24360
  Nhưng vẫn bị lỗi đó. Giờ em không biết phải làm sao, mong anh chị giúp đỡ!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  74

  Bạn thử xem lại đường dẫn nhé.
  java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\test\test.txt (The system cannot find the path specified)
  Thử thay chuỗi đường dẫn trong
  Java Code:
  1. File srcFolder = new File("C:/Users/sony/Desktop/test");
  2. File destFolder = new File("C:/Program Files/test");
  bằng C:\\Users\\sony\\Desktop\\test và cả destFolder nữa.
  Đừờng dẫn trong windows thì phải là \\

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn