Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: C: Chuyển đoạn code trong main thành hàm con

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2014
  Bài viết
  2

  Mặc định C: Chuyển đoạn code trong main thành hàm con

  Code:
  //Bai tap viet cac ham: nhap so phan tu va cac phan tu do, in ra day sap xep va Max 
  
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  
  #define MAX 100
  
  void input_array();
  void sort(float a[], int dau, int cuoi);
  void MaxOutput(float a[], int n);
  
  int main(){
  	
   	int i,n;
   	float a[MAX];
   	printf ("Nhap so phan tu cua mang ");
   	scanf ("%i",&n);
   	printf("Nhap cac phan tu: \n");
   	for (i=0;i<n;i++){
  	 	 printf ("a[%d] = ", i+1);
  	 	 scanf ("%f", &a[i]);
  		 }
  	sort(a,0,n-1);
  	printf("Sort list: ");
  	for(i=0;i<n;i++)printf("%2.2f ",a[i]);
  	MaxOutput(a,n);
  	getch();
  	return 0;
  }
  //void input_array(){
  	 
  	 
  void sort(float a[], int dau, int cuoi){
  	 int i=dau, j=cuoi;
  	 float giua,ctemp;
  	 giua = a[(i+j)/2];
   	 if (i>j) return;
   	 while (i<=j){
   	 	  while (a[i]< giua) i++;
  	  	  while (a[j]> giua) j--;
  	 	  	 	 ctemp = a[i];
  	 	  	 	 a[i] = a[j];
  	 	  	 	 a[j] = ctemp; 
  			 	 i++;
  		 	 	 j--;
  		 sort(a,i,cuoi);
  		 sort(a,dau,j); 
     }
  
  }
  void MaxOutput(float a[], int n){
  	int i;
  	float max = a[0], t;
    for (i=0;i<n;i++){
     	if (a[i] >max)
     	max = a[i];
   		}
  	printf ("\nMax : %2.2f",max);
  }
  em muốn cho đoạn nhập số phần tử và nhập các phần tử ra thành hàm input_array thì thế nào vậy các anh ơi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  Code:
  void input_array(float a[], int *n){
  printf ("Nhap so phan tu cua mang ");
   	scanf ("%i",n);
   	printf("Nhap cac phan tu: \n");
   	for (i=0;i<*n;i++){
  	 	 printf ("a[%d] = ", i+1);
  	 	 scanf ("%f", &a[i]);
  		 }
  }
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2015
  Bài viết
  3

  //Bai tap viet cac ham: nhap so phan tu va cac phan tu do, in ra day sap xep va Max

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  #define MAX 100

  void input_array(float a[], int n);
  void sort(float a[], int dau, int cuoi);
  void MaxOutput(float a[], int n);

  int main(){

  int i,n;
  float a[MAX];
  printf ("Nhap so phan tu cua mang ");
  scanf ("%i",&n);
  input_array(a,n);
  sort(a,0,n-1);
  printf("Sort list: ");
  for(i=0;i<n;i++)printf("%2.2f ",a[i]);
  MaxOutput(a,n);
  getch();
  return 0;
  }
  void input_array(float a[],int n)
  {
  int i
  printf("Nhap cac phan tu: \n");
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf ("a[%d] = ", i);
  scanf ("%f", &a[i]);
  }
  }


  void sort(float a[], int dau, int cuoi){
  int i=dau, j=cuoi;
  float giua,ctemp;
  giua = a[(i+j)/2];
  if (i>j) return;
  while (i<=j){
  while (a[i]< giua) i++;
  while (a[j]> giua) j--;
  ctemp = a[i];
  a[i] = a[j];
  a[j] = ctemp;
  i++;
  j--;
  sort(a,i,cuoi);
  sort(a,dau,j);
  }

  }
  void MaxOutput(float a[], int n){
  int i;
  float max = a[0], t;
  for (i=0;i<n;i++){
  if (a[i] >max)
  max = a[i];
  }
  printf ("\nMax : %2.2f",max);
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn