Mọi người ơi, ai biết vẽ HBH bằng midpoint cho em xin cái code với. Em đang cần gấp a