Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lấy giá trị từ Gridview thông qua Datakeys

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  10

  Mặc định Lấy giá trị từ Gridview thông qua Datakeys

  Chào mọi người mình đang vướng chỗ này mong mọi người giải đáp giúp.
  Mình viết 1 sự kiện SelectedIndexChanging và Dùng datakeynames để lấy giá trị cho trường ID(Autonumber) trong sự kiên mình khai báo như sau
  Code:
  public int id;
  protected void grdTaoca_SelectedIndexChanging(object sender, GridViewSelectEventArgs e)
      {
  
        id = Convert.ToInt32(grdTaoca.DataKeys[e.NewSelectedIndex].Values[8].ToString()) ;
      }
  Mình muốn thực hiện Update query dựa trên trường ID mình làm như sau:
  Code:
  protected void btncapnhat_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        string sql = "update TAOCA set Maca='" + txtMaca.Text + "' where ID="+id;
        data.ExeCuteNonQuery(sql);
      }
  Nhưng khi chạy Button Update thì không được vì giá trị id ở đây không phải là giá trị id
  được lấy ở sự kiện trên. Làm thế nào để lấy được giá trị id đó khi chọn dòng nào ta có thể update dòng đó được.
  Mình bổ sung thêm là giá trị id được lấy trong sự kiện grdTaoca_SelectedIndexChanging là hoàn toàn đúng chỉ không hiểu sao khi gọi id ở button thì không được.
  Thanks all.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2013
  Bài viết
  140

  Khi bấm button thì đã qua 1 page lifecycle khác rồi cho nên giá trị trước của biến id không còn nữa. Bạn cần lưu nó lại trong ViewState để giữ giá trị của nó across postbacks.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn