TÌnh hình là em có đang làm một chương trình mô phỏng ATM
Tuy nhiên còn một số chức năng chưa hoàn hiện đc như.
+ CHuyển Khoản.
+ Nạp tiền.
+ Server ra lệnh cho client ngừng hoạt động...

Pro nào tinh thông thì Pm giúp em với. Gấp lắm rồi.
Liên hệ qua face e nhé. Thankiu mọi người đã chú ý.
https://www.facebook.com/cho.a.motlan