CÔNG TY TNHH NC9 VIỆT NAM
Thông tin tuyển dụng


1. WEB DEVELOPER


-Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình sau:
JSP, JAVA
Web Development (HTML, CSS, JavaScript)


Kỹ năng:


- Có kỹ năng về lập trình hướng đối tượng
- Khả năng làm việc nhóm.
- Đam mê, Nhiệt tình với công việc


Chế độ khác:


- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty,
được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước,
thu nhập thỏa thuận và hưởng các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế tiền lương và chính sách đãi ngộ nhân sự của Công ty.


Mức lương: Thỏa thuận.


CV gửi về 009@amnote.com.vn