Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Xây dựng cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Smile Xây dựng cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm trong lập trình C#

  Xây dựng cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm trong lập trình C#

  Visual C# Code:
  1. namespace BSTStructure
  2. {
  3.     public class BSTree
  4.     {
  5.         public int data;
  6.         public BSTree left;
  7.         public BSTree right;
  8.         public BSTree(int key)
  9.         {
  10.             data = key;
  11.             left = right = null;
  12.         }
  13.         public BSTree Left
  14.         {
  15.             get
  16.             {
  17.                 return left;
  18.             }
  19.             set
  20.             {
  21.                 left = value;
  22.             }
  23.         }
  24.         public BSTree Right
  25.         {
  26.             get
  27.             {
  28.                 return right;
  29.             }
  30.             set
  31.             {
  32.                 right = value;
  33.             }
  34.         }
  35.         public int Data
  36.         {
  37.             get
  38.             {
  39.                 return data;
  40.             }
  41.             set
  42.             {
  43.                 data = value;
  44.             }
  45.         }
  46.         public void Insert(int key)
  47.         {
  48.             if (key < data)
  49.             {
  50.                 if (left == null) left = new BSTree(key);
  51.                 else left.Insert(key);
  52.             }
  53.             if (key > data)
  54.             {
  55.                 if (right==null) right= new BSTree(key);
  56.                 else right.Insert(key);
  57.             }
  58.         }
  59.     }
  60.  
  61.     public class Tree
  62.     {
  63.         public BSTree root;
  64.         public Tree()
  65.         {
  66.             root = null;
  67.         }
  68.         public void InsertNode(int key)
  69.         {
  70.             if (root == null)
  71.                 root = new BSTree(key);
  72.             else root.Insert(key);
  73.         }
  74.         public void PreorderTraverse(BSTree node)
  75.         {
  76.             if (node == null) return;
  77.             Console.Write(node.data + " ");
  78.             PreorderTraverse(node.left);
  79.             PreorderTraverse(node.right);
  80.         }
  81.         public void InorderTraverse(BSTree node)
  82.         {
  83.             if (node == null) return;
  84.             InorderTraverse(node.left);
  85.             Console.Write(node.data + " ");
  86.             InorderTraverse(node.right);
  87.         }
  88.         public void PostorderTraverse(BSTree node)
  89.         {
  90.             if (node == null) return;
  91.             PostorderTraverse(node.left);
  92.             PostorderTraverse(node.right);
  93.             Console.Write(node.data + " ");
  94.         }
  95.         public bool Search(BSTree node, int key)
  96.         {
  97.             if (node == null) return false;
  98.             if (node.data == key) return true;
  99.             if (node.data > key)
  100.                 return Search(node.left, key);
  101.             else if (node.data < key)
  102.                 return Search(node.right, key);
  103.             else return false;
  104.         }
  105.     }
  106. }

  Một ví dụ minh họa:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. [B]using BSTStructure;
  5. [/B]namespace ConsoleApplication1
  6. {
  7.     class Program
  8.     {
  9.         static void Main(string[] args)
  10.         {
  11.             Tree tree = new Tree();
  12.             int key;
  13.             Console.WriteLine("Cac gia tri duoc them vao cay:");
  14.             Random random = new Random();
  15.             for (int i = 1; i <= 10; i++)
  16.             {
  17.                 key = random.Next(100);
  18.                 Console.Write(key + " ");
  19.                 tree.InsertNode(key);
  20.             }
  21.             Console.WriteLine("\n\nDuyet tien tu:");
  22.             tree.PreorderTraverse(tree.root);
  23.             Console.WriteLine("\n\nDuyet trung tu:");
  24.             tree.InorderTraverse(tree.root);
  25.             Console.WriteLine("\n\nDuyet hau tu:");
  26.             tree.PostorderTraverse(tree.root);
  27.             Console.Write("\n\nNhap khoa can tim kiem:");
  28.             int keysearch = int.Parse(Console.ReadLine());
  29.             bool result = tree.Search(tree.root, keysearch);
  30.             if (result) Console.WriteLine("Tim thay {0} trong cay nhi phan tim kiem",keysearch);
  31.             else Console.WriteLine("Khong tim thay {0} trong cay nhi phan tim kiem",keysearch);
  32.         }
  33.     }
  34. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  1

  Mình cảm thấy những bài như thế này rất hay.Nhưng thực chất vẫn có một số điểm mình chưa rõ lắm hy vọng có chú thích kỹ hơn.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  40

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi giochuong Xem bài viết
  Mình cảm thấy những bài như thế này rất hay.Nhưng thực chất vẫn có một số điểm mình chưa rõ lắm hy vọng có chú thích kỹ hơn.
  Điểm chưa rõ lắm là chỗ nào vậy bạn? Ghi rõ lên chứ.
  Bạn tìm hiểu trước hết cái BST là gì đã nhé.

Các đề tài tương tự

 1. Kiến trúc Pháp trong lòng cố đô
  Gửi bởi vietnamduhi trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-11-2013, 02:59 PM
 2. Cát Tường: Vật liệu cách âm cách nhiệt trong kiến trúc hiện đại
  Gửi bởi thongthanhhungland trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-09-2011, 03:13 PM
 3. Rèm tự động trong kiến trúc hiện đại
  Gửi bởi ngatt218 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 10:15 PM
 4. Kiến trúc đa tầng của Microsoft trong lập trình C#
  Gửi bởi tungtaynguyen trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-10-2010, 08:06 AM
 5. Hỏi về tìm kiếm trong cấu trúc đã nhập
  Gửi bởi baquang1984 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-03-2010, 08:09 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn