cho em hỏi ý nghĩa của void main ( ), getch ( ) và return và sự khác nhau với int main ( ) em vẫn chưa hiểu lắm :(