Mình đang làm bài tập lớn với C# liên quan đến list process. Mình muốn show ra 1 list process (gần giống như cái task manager của Win ).
1. Ở đây mình show ra được process name|process id|process title|???. Và cái ??? là mình muốn show ra description, như description của task manager. Giúp mình với
2. Mình muốn show ra cái Up time để tính thời gian chạy cái form list process, mình dùng time.Addseconds(1) đặt trong vào trong cái hàm timer (mình để 1000, true), n có vẻ nó k làm việc, và vẫn show ra 0, ở đây mình đã gọi hàm showTime trong hàm timer rồi
p/s: trình độ mình có hạn, có chỗ nào diễn giải khó hiểu, mong các bạn bỏ qua
Cảm Ơn Các Bạn !