Minh gửi các bạn video hoc lập trình facebook.
Mình sẽ upload dần các video len youtube.
Các file liên quan và source code, tài liệu facebook các bạn downlaod ở đây nhé
http://tuhocmang.com/chuyen-de-tu-hoc/loat-video-huong-dan-lap-trinh-facebook-source-code.html
Link youtube của video:
Huong dan Heroku
https://www.youtube.com/watch?v=rqi8G6eijSQ&list=PLeugQrlPy2C0vsQQ7BasrBO5 BZNqxv5kF
Huong dan LT facebook
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeugQrlPy2C0kCDnf55mtT3QMaHvsNwUM